Sunday, 22 December 2013

Penerbit Terbesar Fazail Amal (Tablighi Nisaab) Bertaubat

Sidang pembaca yang dirahmati Allah

Atas dasar prinsip "LIHAT APA YANG DIA KATA,JANGAN LIHAT SIAPA YANG BERKATA" maka entri kali ini kami paparkan terjemahan(versi asal berbahasa Inggeris) satu pengakuan taubat penerbit terbesar kitab rujukan utama Jemaah tabligh iaitu Kitab Fadhail Amal yang sejak awal penubuhannya digunapakai sebagai selibus dalam program dakwah mereka.

Walaupun kami tahu pengikut tabligh akan pertikai sumber ini kerana ia datang dari 'seteru' mereka di benua India yang dikenali sebagai kelompok Ahlul Hadith tetapi yang pastinya apa yang didedahkan itu ada kebenarannya.Kalau tidak tak kan kitab tersebut telah membuang banyak bab dalam keluaran/cetakan terbaru  di Malaysia khususnya bab haji dan fadhilat sedaqah.Maka tidak hairan di negara Arab kitab tersebut ditukar kepada kitab Riadhus Solehin Imam Nawawi. 

Marilah sama-sama kita meneliti dan memahami pendedahan tersebut dibawah:


Dengan Nama Allah Yang Maha Pengaseh Dan Maha Penyayang

Laporan khas oleh
Sajid A Kayum

29 Dec ‘02
Sajid@ahya.org

sertaTemuduga Istimewadengan.Sdr. Mohammed Anas(Penerbit terbesar untuk
 Fazaail-e-Amaal) oleh:Sdr. Muhammed Aqil

Mohammedaqil@hotmail.com
Rakaman audio bagi temuduga ini
Boleh didapati di laman web 
www.ahya.org


Pada masa kini, di mana terdapat ta’sub kelompok, ta’sub kepada mazhab masing-masing dan fahaman berparti-parti telah menjadi-jadi, maka adalah menjadi suatu rahmat yang luarbiasa bagi seseorang individu mencari petunjuk dan menerima kebenaran. Khususnya, ia melibatkan sumber mata pencarian dan kehormatan yang diperolehi dengan susah payah menjadi taruhan. Salah seorang yang bertuah itu ialah saudara Mohammad Anas,pemilik Idara Ishaat-E-Diniyat – perusahaan penerbitan yang menerbitkan Fazaail Aamaal (juga dikenali sebagai Tablighi Nisaab) dalam empat bahasa dan banyak kitab-kitab Deobandis lainnya. 


Fazaail Aamaal yang dikarang oleh Maulana Zakariya Al Khandahlawi adalah kitab yang digunakan oleh Jamaah Tabligh untuk menyebar dakwahnya. Itulah satu-satunya kitab yang dibolehkan untuk dibaca pada saat mereka Jamaah Tabligh berkumpul. Mereka sangat digalakkan untuk membaca kitab ini secara teratur sehingga kitab ini dibaca oleh mereka lima kali sehari setelah setiap solat. Di- dalam kitab ini banyak terkandung kepercayaan palsu dan cerita-cerita dusta yang telah mencemar Aqidah umat selama setengah abad.

Sila rujuk kepada artikle,” Apakah ada cerita-cerita yang tidak berasas di dalam Fazaail-Aamaal” yang merosakkan Aqidah ” di www.ahya.org

Saudara Mohammad Ana , penerbit Fadilah Amal, sesudah mengenal pasti kesalahan-kesalahan terdapat di dalam Fadilah Amal, telah secara terbuka mengumumkan berlepas diri dari kitab ini dan juga dari golongan Tabligh-Deobandi yang menyebarkan ajaran yang sesat. Dia secara ikhlas telah menerima cara beragama berdasarkan Al Qur’an and Sunnah, yang merupakan cara para Ahli Hadith – Dan segala puji hanyalah bagi Allah.

Kegelisahan Golongan Deobandi Yang Nampak Dalam Beberapa Tahun Kebelakangan Ini

Dalam beberapa tahun terakhir terlihat kegelisahan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam lingkaran golongan yang berasal dari Deobandi India disebabkan amat ramai orang telah meninggalkan taqlid buta terhadap individu dan taqlid terhadap kelompok. Mereka menerima ajaran murni bersumberkan dari Al Qur’an dan Sunnah. Pada masa-masa yang lepas, Deobandis dengan secara mudah melemahkan dan meremehkan cara para A-hlul Hadeeth sebagai suatu cara yang tidak wujud dari segi praktiknya .Sekarang mereka sudah menyedari bahwa ahlul Hadeeth adalah suatu kekuatan yang perlu diperhitungkan. Dasar-dasar taqlid buta terhadap para nenek moyang dan sikap fanatik kepada mazhab yang mendasari golongan Deobandi sudah semakin lemah.

Deobandisme – Antara Dakwaan Dan Kebenaran

Golongan Deobandis mengisytiharkan diri mereka sebagai pendokong tauhid, pengkaji agama, dan reformasi dan pengikut imam yang sah (Imam Abu Hanifah) dan menggambarkan diri mereka sebagai kelompok pemikiran yang sah dari Ahlus-Sunnah yang jika pun berbeda, ia hanya berlaku dalam masaalah Ijtihad(furuk). Pada hakikatnya, mereka telah melakukan jenayah yang besar terhadap agama Islam dengan menyebarkan kepercayaan syirik dan bida’ah, dan melakukan kesalahan yang besar membela kekeliruan nenek moyang mereka yang jelas menyimpang dan membuat tahreef yaitu penyimpangan untuk menyokong madzhab mereka. Mereka membantu menyebarkan kebodohan dengan menyusun tenaga sukarela yang terdiri dari orang-orang yang tidak berilmu dan tidah bertauliah dengan nama ’Jemaah Tabligh’ dan membekalkan mereka buku ”Fazaail- Aamaal” – yang ia sendiri adalah kumpulan cerita-cerita yang tidak berasas yang mengajak kearah bida’ah kesufian.

Golongan Deobandis dan Jamaah Tabligh telah berjaya menyembunyikan pahaman sesat mereka di dunia Arab dan di negara Barat. Dalam masa yang sama mereka secara terbuka berdakwah kepada kesesatan mereka di negara-negara di mana mereka mempunyai pengikut yang ramai seperti di India, Pakistan dan lain-lainnya.

Hal ini dapat kita saksikan dengan paling jelas di negara Arab Saudi yang merupakan pusat kajian agama dan tempat tinggal kebanyakan pencinta-pencinta agama yang banyak infak secara sukarela menolong kaum Muslimin di seluruh dunia. Deobandis memanfaatkan sepenuhnya niat baik mereka dan menyebarkan dakwah mereka secara rahsia sehinggalah terdapat rakan-rakan mereka telah dilantik dalam banyak jawatan-jawatan kementerian. Contoh yang paling ketara adalah Maulana Makki yang terkenal sebagai seorang Deobandi yang memberi kuliah di Tanah Haram Makkah hingga ke saat ini. Kompleks Percetakan Al Qur’an Raja Fahd juga menerbitkan Tafsir Deobandi yang dianggap sebagai Tafsir resmi dalam bahasa Urdu.

[Tafsir ini disebut Tafsir Usmani dimana terjemahan ayatnya dilakukan oleh Maulana Mahmood Hasan Deobandi dan ulasannya oleh Maulana Shabbir Ahmed Usmani]. 

Dalam bahagian pengenalan Tafsir ini mengandungi rujukan kepada keyakinan ajaran Wahdatul Wujud (Kesatuan dalam kejadian) meskipun tidak disebutnya dengan jelas. Bahkan ulama-ulama besar dan para mufti Negara Saudi terpedaya serta mempunyai pandangan yang baik terhadap Deobandis dan Tabligh.

Ulama menyangkal Jamaah Tabligh

Tetapi Alhamdulillah kesesatan Jamaah Tabligh menjadi nyata dalam pandangan beberapa ulama Salafi Arab dan mereka menyangkal kelompok tersebut dalam tulisan-tulisan mereka. Shaikh Taqiyyudin al-Hilaali (terkenal kerana terjemahan Al Qur’an yang mulia diterbitkan oleh Penerbitan Dar-us-Salam) menulis risalah kecil dengan nama, ”Al-Siraaj Al-Muneer fi Tambeeh Jama’ah At-Tableegh alaa Akhtaa’ihum” dan Shaikh di-Tuwaijiri menyusun kitab yang luar biasa, ”Al-Qawl al-Baleegh”. Kemudian Shaikh Taalib ur-Rehmaan seorang ulama yang terkenal dengan perdebatannya dengan orang Bida’ah menulis kitab, ”Ad-Deobandiyyah” dalam bahasa Arab mendedahkan hakikat Deobandis dengan lebih lanjut. Syeikh ini mempunyai satu lagi sangkalan atas Jamaah Tabligh dalam bahasa Arab yang sudah diterbitkan akhir-akhir ini. Selain dari ini ada banyak usaha lain yang telah dilakukan oleh ulama dan semoga Allah menerima semua usaha mereka yang ikhlas.

Di benua India, ramai para ulama telah membangkitkan kesedaran orang awam mengenai Jamaah Tabligh setelah berbagai usaha menasehati mereka telah menemui kegagalan. Malah beberapa masjid Ahlul Hadith membuka pintu mereka kepada Jamaah Tabligh bertujuan untuk berkerjasama dalam hal kebajikan dan kebaikan kerana secara lahiriahnya Jamaah Tabligh mendakwa bahawa mereka tidak mempunyai agenda lain kecuali memanggil orang awam ke masjid untuk sholat. Para Tablighi telah dinasehati berkali-kali untuk meneruskankan dakwah mereka dengan menggantikan buku Fazaail Aamaal dengan kitab-kitab tafsir dan hadis yang sahih, tetapi mereka menolak permintaan tersebut. (Ini adalah kerana bukanlah niat pengasas dan ketua-ketua Jamaah ini untuk menyelamatkan orang awam dari syirik, taqlid buta dan bid’ah tetapi adalah untuk menyebarkan ajaran sheikh-sheikh Deobandi seperti Moulana Ashraf Alee Thanwi dan lain-lan .

Lihat buku: ”The Deobandis and the Jamaat Tableegh ” by Sajid Abdul Kayum di laman web; www. ahya. org )

Dakwah JamaahTabligh

Di daerah di mana terdapat kejahilan umum mengenai Aqidah yang benar dan mempunyai tradisi yang kuat untuk menyerahkan semua urusan agama ke tangan moulana tertentu, Jamaah Tabligh berbicara dari segi kedudukan yang kuat dan secara terbuka berdakwah kepada pandangan yang sesat. Para Tablighi mengubah arti ayat-ayat Al Quran dan menyampaikannya kepada orang awam untuk menipu mereka dalam keyakinan bahawa ini adalah qadar Allah bahwa semua orang Muslim sejati wajib mengikuti peraturan ”Jamaah Tabligh” dan diharapkan untuk tidak ragu-ragu mengikuti cara mereka keluar khuruj berdakwah.

Jamaah Tabligh merasa bangga dalam kejahilan malah menyoal individu jahil yang lain seperti mereka, ”Di sekolah atau universiti yang manakah para Sahabat pergi?” Mereka berdusta atas Allah dan RasulNya dan mereka membenarkan perkataan dusta itu kerana hanya bermaksud untuk menganjurkan perbuatan baik. Mereka sering memetik Qur’an sebagai Hadis dan sebaliknya Hadis sebagai Qur’an. Lebih parah lagi, mereka memetik perkataan nenek moyang mereka dan cerita-cerita dongeng serta menganggapnya perkataan Rasulullah (sallallahu alaihi wa sallam). Pada kebiasaanya, mereka menyebut ayat-ayat Al Qur’an, potongan-potongan Hadis, cerita-cerita dongeng,ucapan-ucapan nenek moyang mereka dengan tidak membezakan antara satu dengan yang lainnya, memberi gambaran kepada pendengar yang jahil bahawa semua ini seolah-olah berasal dari Allah untuk membimbing manusia.

Banyak ulama ahlul Hadeeth telah menimbulkan kesedaran mengenai Jamaah Tabligh melalui tulisan-tulisan dan ceramah-ceramah, khususnya Shaikh Meraj Rabbani, Shaikh Ataa Allah Daerwi dan lain-lainnya. Dan mereka yang sudah meninggalkan Jamaah Tabligh telah mendedahkan kesesatan Jamaah itu dengan lebih jelas.Akibatnya ramai orang telah menerima cara Al-Qur’an dan Sunnah. Ini merupakan suatu lagi tamparan hebat kepada golongan Deobandis. 

Juga perlu diperhatikan bahwa mereka yang menerima penunjuk adalah mereka yang terpelajar dan individu yang celik yang mempunyai kemampuan untuk menyelidik, memahami dan mampu membezakan antara fakta dan palsu. 

Kebanyakan orang yang sudah meninggalkan Jama’ah ini adalah mereka yang telah berpindah ke negara lain di mana golong Tabligh tidak mempunyai pengaruh yang kuat . Oleh itu mereka mempunyai kesempatan untuk mempelajari Al Qur’an dan Sunnah. Di suasana yang terdapat di benua India, para Tabligh tidak memberi kesempatan bagi orang awam untuk membaca Al Qur’an dan Sunnah atau mendengar dari penceramah selain dari mereka. Oleh itulah seperti yang saya katakan pada permulaan artikel ini bahawa, ” Pada masa kini, dimana terdapat ta’asub kepada kelompok, ta’asub kepada mazhab masing-masing dan fahaman berparti-parti sedang menjadi-jadi, maka adalah menjadi suatu rahmat yang luarbiasa bagi seorang individu mencari petunjuk dan menerima kebenaran...” dan hanya orang yang sudah merasakan suasana itu benar-benar boleh memahami kepentingan hal ini.

THE DEOBANDI REACTION 
The Deobandis have finally realized that they cannot combat the Dawah of the Ahlul-Hadeeth, by merely abusing them or undermining them and that they would have to reply with proofs, quotes and references just like the Ahlul-hadeeth refuted them with proofs, quotes and references from the Qur'aan and the Sunnah. The Deobandis 
therefore, organized a huge nation-wide conference called, 'Tahaffuz-e-Sunnat' in India. 
This was repeated in a number of other countries. They also published a number of booklets on the subject and each of the doubts in those books has been replied to either in writing or on tape, alhamdulillah. And we will publish them on our website,www.ahya.org insha'Allah. 

Deobandi akhirnya menyedari yang mereka tidak boleh menentang Da’wah Ahli Hadis, dengan hanya mencela mereka atau melemahkan mereka dan mereka perlu membantah dengan bukti, perkataan-perkataan dan rujukan dari Qur’aan dan Sunnah sepertimana Ahli Hadis membantah mereka dengan bukti, perkataan dan rujukan dari Qur’aan dan Sunnah. Deobandi, dengan ini, menyusun persidangan yang besar di namakan,’Tahaffuz-e-Sunnat’ di India. Persidangan seperti ini di adakan juga di kebanyakan negara-negara lain. Mereka juga mencetak banyak risalah-risalah mengenai perkara tersebut dan syubhat-syubhat ini telah di jawab samaada melalui tulisan atau kaset, alhamdulillah. Dan kami akan memasukkannya kedalam laman web kami, www.ahya.org InsyaAllah

The result of these conferences was that many people were introduced to the Ahlul-Hadeeth and began reading books of Ahlul-Hadeeth scholars either out of curiosity or to refute them and alhamdulillah this became a means for people to come closer to the truth. The Deobandis, therefore, shot themselves in the foot because the way of seeking knowledge, analyzing references and sound reasoning can only lead to the truth. 

>Hasil dari persidangan ini, ramai daripada orang awam telah di perkenalkan kepada Ahli Hadis dan mereka mula membaca buku-buku ulama’ Ahli Hadis, samada kerana mereka ingin tahu atau ingin membantah dan alhamdulillah ini menjadi perantara kepada mereka untuk mendekati kebenaran. Para Deobandi, dengan ini, telah menikam diri sendiri kerana cara mendapat ilmu, menganalisa rujukan-rujuan mengguna bukti-bukti yang nyata hanya akan membawa kepada kebenaran.

Muhammad Anas– Pemilik Idara Ishaat e Diniyaat

Kami memohon kepada Allah, Yang Maha Mulia, agar menjaga Sdr. Mohammad Anas tetap berdiri atas kebenaran yang Dia telah tunjukkan kepadanya. Wawancara Sdr Muhammad Anas telah dirakam oleh saudara kita Muhammad Aqil dari Jeddah. Sdr. Aqil telah banyak berusaha dalam bidang dakwah di internet dan menjalankan laman Hadis e kumpulan. 

Dalam wawancara ini Muhammad Anas memberi penjelasan mengenai bagaimana dia mengakui penyimpangan dan kesalahan terdapat dalam kitab Fazaail-Aamaal dan kitab-kitab Deobandi yang lain. Dia juga menjelaskan mengenai kesukaran dalam perjuangannya untuk mencari dan mengikuti Al-Qur’an dan As-Sunnah. Saudara Anas secara khusus mengatakan bahwa dia menemukan laman web kami www.ahlehadees.com dan kaset rakaman para ulama yang ada dalam laman web tersebut yang banyak membantunya .

Rasulullah (sallallahu alaihi wa sallam) mengatakan,” Jika Allah memberikan petunjuk kepada seseorang melalui engkau, maka itu lebih baik bagimu daripada mempunyai unta merah.” Kami memohon kepada Allah agar menerima usaha semua saudara-saudara yang turut menyumbang dan mengambil bahagian dalam perkembangan laman web ini, sama ada mereka dari India, Arab Saudi, Emirates atau Kuwait. 

Petikan-Petikan Dari Wawancara

Saudara Muhammad Anas berkata: Ketika saya ingin mengetahui tentang masaalah hukum seharian, saya merujuk kepada kitab fiqah Hanafi, kerana itulah suasana tempat di -mana saya dibesarkan. Jadi ketika kami merujuk kepada kitab-kitab tersebut tidak ada rujukan yang ditemukan di dalamnya hanya perkataan para ulama, maka ini dari pandangan saya seolah-olah dia mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri dan saya tidak boleh menerimanya dengan spenuhnya. Maka saya mulai mengadakan penelitian sebab aturan hukum tersebut harus memiliki rujukan pada hadis yang mendasarinya. Kemudian saya mencari kitab-kitab dan membacanya, tetapi saya telah mendapati hanya perbedaan besar antara hukum yang ada pada madzhab Hanafi dengan Al-Qur’an dan Sunnah.

Catatan: Di sini maslak Hanafi dalam bahasa umum digunakan untuk merujuk kepada cara/jalan (termasuk taqlid buta) para pengikut madzhab Hanafi, kesetiaan kepada golongan Deobandi dan ulamanya, dan kepada Maturidisme dalam hal keyakinan (keimanan).

...”Saya menghadapi beberapa kesulitan dan saya memohon kepada Allah untuk memberi saya ketabahan.” Kerana saya telah memulai mengikut jalan ini (Kitab dan Sunnah) dan kami tinggal dalam masyarakat yang mengikuti maslak (Deobandi), setiap orang memandang saya dengan kesangsianaan (atau dengan membenci) seolah-olah saya sudah melakukan jenayah yang besar. Saya hanya cuba menurut Al Qur’an dan Sunnah dan menurut perintahnya. Saudara mara saya dan mereka yang rapat kepada saya telah memalingkan muka mereka dari saya, kecuali beberapa orang sahaja. Sekalipun saya cuba bertemu dengan mereka, mereka berbicara kepada saya dengan cara yang pelik dan ketika saya menikahkan anak lelaki saya menurut Al Qur’an dan Sunnah pada Februari dan tidak mengatur perarakan perkahwinan dan upcara-upacara lain, keluarga saya masih marah kepada saya. Saya hanya menghantar sebuah kereta supaya anak menantu perempuan saya boleh datang ke rumah.”

Dia mengatakan bahawa dia mendengar beberapa CD yang membicarakan tentang Hijaab. ” Ketika saya mendengar nya , airmata menitik dari mata saya dan saya mulai merenungi apa yang sudah kami lakukan hingga saat ini, kita sudah lama hidup tetapi kami belum dapat melaksanakan apa-apa.” Sesudah ini al-hamdulillah kami mulai melaksanakan Hijaab yang sebenarnya di rumah sebagaimana ia seharusnya dilaksanakan menuratu syariat, iaitu Hijaab dilakukan terhadap saudara laki-laki suami.

Waktu saudara Aqil bertanya saudara Muhammad Anas mengenai sumber-sumber yang membantunya menempuh jalan Al Qur’an dan Sunnah, dia menyebutkan laman web kami http://www.ahlehadees.com dan nama-nama empat ulama, Shaikh Ataa Allah Daerwi, Shaikh Safiur-Rehman Mubarakpuri, Shaikh Meraaj Rabbani (Hafizahumullah) dan Shaikh Badiuddeen Rashidi (Rahimahumullah). Dia mengatakan, ”Saya mendengar kaset rakaman mereka dan sangat menyukainya. ”Apapun yang mereka katakan, mereka katakan dengan merujuk pada Al-Qur’an dan Sunnah.

Ketika ditanya apakah dia terlibat dalam menyebarkan dakwah Qur’an dan Sunnah, dia berkata, ” Saya ingin melakukan banyak perkara, agar kesalahan-kesalahan yang telah tersebar di dalam masyarakat akan berakhir. ” Untuk memulainya, saya sudah menyiapkan satu senarai buku-buku yang dulu biasa saya jual di kedaibuku (dia menyebut berbagai buku). Salah satu buku yang dulu biasa saya simpan adalah Aamaal Qur’ani (pengubatan dari Al Qur’an) sambil percaya bahawa ia adalah cara pengubatan melalui Al Qur’an dan isinya tidak ada mengandungi pernyataan (yang salah), tetapi kemudian saya mendengar salah satu kuliah Shaikh Meraaj Rabbani (dengan petikan dari Aamaal Qur’ani) dan saya memeriksa salinan yang saya memiliki, saya merasa malu dan sangat kecewa dan menyuruh kakitangan kedai untuk tidak menjualnya sama sekali. Sesudah itu, saya berhenti menjual banyak kitab-kitab lain mengenai Sufi yang penuh dengan Syirik dan Bid’ah.”

Catatan: Disebutkan dalam Aamaal-e-Qur’ani, ms.134 oleh Maulana Ashraf Ali Thanwi [diterbitkan oleh Jasim Book Depot, Urdu Bazaar, Jama Masjid, Delhi] bahawa jika seorang wanita mempunyai darah haid yang berlebihan, maka ayat (surah al-Imran : 3:144) sebaiknya ditulis pada tiga lembar kertas yang berbeda, yang satu diikat di kanannya dan yang lain diikat di kirinya dan lembaran kertas ketiga yang berisi ayat al Qur’an digantungkan di bawah pusatnya. Ayat al Qur’an ini adalah, ” Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu menjadi murtad ( sebagai kaafir)? Barangsiapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan memberi ganjaran kepada orang orang yang bersyukur. ” [surah Al-Imran : 3:144].

Read the Article,"Excerpts from the Shameles writing of Moulana Ashraf Ali Thanwi - A Selection of Quotes from Aamaal-e-Quraani" www.ahya.org 

>Baca Artikel, ”Petikan-petikan dari tulisan yang memalukan oleh Moulana Ashraf Ali Thanwi - P

Sdr. Aqil : Apakah kesulitan yang anda hadapi sesudah mengikuti jalan Ahlul Hadeeth?

Sdr. Muhammad Anas menjawah, ” Ketika saya mulai menyimpan kitab-kitab yang sesuai dengan al Qur’an dan Sunnah dan kami berada dalam masyarakat yang mempunyai pandangan yang berbeda, dan di dalam buku-buku itu disebut perkataan Salafi atau ada sesuatu yang lain yang menunjukkan bahawa buku-buku tersebut adalah dari golongang pemikiran yang lain, orang tidak membeli buku-buku itu. ” Di Delhi ada sebuah pusat bernama ” Allama Ibn Baaz Center” daripada mana saya memesan beberapa buku kerana buku-buku tersebut baik tetapi tak seorang pun akan membelinya kerana pengarangnya adalah Dr. Luqmaan ” Salafi ”. Inilah masaalah yang saya hadapi.

Sdr. Aqil: Apakah anda seorang diri sahaja yang menerima cara ahlul-Hadis atau adakah anggota keluarga anda berubah juga?

Sdr. Muhammad Anas, ”Isteri saya, anak saya alhamdulillah melaksanakan solat sesuai dengan tuntutan al Qur’an dan Sunnah. ” Kami juga mengadakan sesi kajian selama 15 minit untuk membaca dari buku-buku, seperti yang sudah kami baca iaitu: ” Buku Berkenaan Solaat” oleh Shaikh Kailani.

Sdr. Aqil: Awalnya tadi anda memberitahu berkenaan anak perempuan anda dan masaalah yang dihadapinya. Apakah itu disebabkan bahawa dia sudah mulai melakukan Raf al-Yadain?

Sdr. Muhammad Anas: ”Ya, apalagi kalau bukan itu?” Mereka tidak menganggap hal ini (Raf al-Yadain) berasal dari Sunnah walaupun saya sudah memperlihatkan kepada mereka bukti-buktinya. Dan saya telah memberi mereka salinan foto dari kitab Maulana Abdul-Hayy Lakhnawi dan Imaam Muhammad yang menyebutkan bahwa Raf -al-Yadain itu terbukti berasal dari Sunnah. Tetapi pandangan mereka begitu buta sehingga mereka tidak boleh mengerti. Berapa banyakpun anda menerangkan kepada mereka, mereka tidak mengerti.”

Catatan: Raf al-Yadain adalah mengangkat kedua tangan ke paras telinga dalam solat sebelum rukuk dan selepas rukuk. Raf -al-Yadain adalah sunnah yang terbukti dari Ahadeeth Mutawattir tetapi kerana wujudnya semangat fanatik untuk mengikuti Mazhab di benua itu, orang ramai diperintah oleh ulama Mazhab untuk mengenepikan Hadis tersebut. Seringkali isu fiqah seperti Rah al-Yadain boleh digunakan sebagai batu loncatan untuk memecah rintangan taqleed dan membuka jalan untuk mebetulkan perkara lain dalam aqidah dan ibadah.

Sdr Aqil : Bagaiman perasaan anda sesudah meninggalkan jalan syirik dan bid’ah serta menuju ke jalan yang lurus dan tawhid. Apakah hati anda puas?

Sdr. Muhammad Anas: ”Ya, pasti saya merasakan sungguh puas sehingga jika saya mati hari ini, saya mempunyai harapan besar bahawa Allah akan mengasihi saya. ” Dan walaupun sedikit yang saya sudah lakukan untuk mengikuti Sunnah ,( ia) akan diterima oleh Allah. Saya berharapan penuh kepada Allah. Saya mempunyai kepuasan seperti terangnya satu cermin. Alhamdulillah.

Sdr. Aqil : Kerana anda kebanyakanya berurusan dengan buku-buku, adakah perubahan anda menjejaskan perniagaan dan pendapatan anda?

Sdr. Muhammad Anas: ” Ya, sudah tentu saja. Kerana saya sudah berhenti mencetak Fadilah-e-Sadaqat dan Fadilah-e-Hajj, yang dulu saya pernah cetak dalam 4 bahasa –Urdu, Hindi, Inggeris, Perancis dan sangat banyak yang dijual, seperti versi bahasa Urdu terjual 5000 salinan dalam masa 2 bulan. Oleh sebab itu, hal ini menjejaskan perniagaan saya tetapi saya tidak memperdulikannya, semoga Allah menghidarkannya dari saya, walaupun saya sampai ke tahap kelaparan, saya akan sanggup menerimanya kerana mata ini akan tertutup dan setiap orang pasti akan mati dan kita akan dipertanggungjawabkan atas semua (perbuatan kita) ”.

[Kami memohon kepada Allah untuk memberkati saudara Muhammad Anas dalam perniagaanya dan menerima pengorbanannya].

Sdr. Aqil: Anda telah melihat bahawa buku yang anda telah jual hingga sekarang (i.e. Fazaail - Aamaal) mempunyai banyak pernyataan kesyirikan di dalamnya. ( Umpamanya terdapat kisah di mana ) seorang yang warak menerima ilmu dari alam ghaib, ada kisah bahawa Rasulullah turun dari langit (setelah wafatnya), ada kisah bahawa tangan Rasulullah (sallallahu alaihi wasallam) keluar dari kubur, pada bahagian yang lain menceritakan pemimpin Jama’ah Tabligh mendengar jawapan salam mereka kepada Nabi. Setelah anda mengetahui aqidah yang sesat ini, adakah anda akan meneruskan jualan buku ini dalam berbagai bahasa.

Sdr. Muhammad Anas: ”Tidak, saya menganggap bahawa menjual buku ini sebagai satu dosa. ” Dan saya berkata kalaulah saya adalah pemilik tunggal buku-buku ini, sudah tentu aku sudah meletakkannya ke dalam laut dari dahulu lagi. Saya akan menjual perkara yang lain, tetapi bukan buku-buku itu, untuk masa kini kami sudah berhenti menerbitkan Fadilah-e-Sadaqat dan Hajj (ini adalah bahagian kedua Fazaail-Aamaal dan ia lebih menyimpang daripada yang pertama) dan kami bercadang untuk hentikan penerbitan Fazaail-Aamaal (i.e. bahagian pertama) Insya’ Allah.

Sdr. Aqil: Ceritakan kepada kami mengenai Fadilah Amal , sejak berapa lamakah anda mencetaknya dan adakah bapa anda yang memulai pekerjaan ini?

Sdr Muhammad Anas : ”Bapa saya adalah orang yang pertama menerbitkan buku ini dengan cetakan offset (sejak 50 tahun, mereka telah mencetak buku ini). Pada awalnya ia dicetak sebagai buku kecil yang berasingan seperti Hiyaakaat-e-Sahabah, Fadilah-e-Namaz dan lain-lain. Kemudian buku-buku tersebut disusun dalam satu jilid dan kemudian kumpulan buku ini dinamakan Tableegh-e-Nisaab, ia tidak dinamakan ’Tableegh-e-Nisaab” oleh Maulana Zakariyah (pengarang) tetapi dinamakan seperti itu oleh bapa saya. Kemudian apabila beberapa Barelvis (pengikit sufi sesat) menentangnya, maka namanya diganti dengan ” Fazaail -Amal ”

Sdr. Aqil: Yang terakhir, Adakah anda ingin menasehati mereka yang masih sibuk dalam penerbitan dan menjual buku tersebut?

Sdr. Muhammad Anas: ” Saya menganggap bahawa pendapatan yang berasal dari penjualan dan penyebaran buku seperti itu yang merusakkan aqidah adalah tidak halal. Oleh sebab itu sebaiknya seseorang itu perlu membatasi diri. Ada banyak buku-buku lain, mengapa tidak menjual buku yang sahih? Cerita-cerita burung kakak tua dan burung-burung, Kabutar Nama [cerita burung dara) [dia merujuk kepada cerita khurafat yang disebut oleh para Sufi dalam kitab mereka sebagai pengajaran]. Apabila buku yang baik (sahih) tersedia ada, maka buku inilah yang perlu disebarkan.

Sdr. Aqil : Adakah kedua saudara lelaki anda sudah menerima cara Ahlul-Hadeeth?

Sdr. Muhammad Anas: ”Ya, sebagaimana saya sebutkan tadi, adik lelaki saya yang bungsu yang mendengar rakaman CDs, sudah mulai melakukan Raf al-Yadain. Dia kata kepada saya, jika (Raf al-Yadain) ini benar, maka mengapa kita takut mengikutinya [ mengangkat tangan ketika rukuk dan selepas rukuk ] sedangkan ia terbukti berasal dari Rasulullah dan ia adalah Sunnah? Dan dia (Rasulullah) telah melakukannya hingga wafatnya. Oleh sebab itu, saya mulai (Raful-Yadain) kerana dia adalah di atas kebenaran”’

Sdr. Aqil: Apakah pesanan yang anda ingin sampaikan kepada pengikut Jamaah Tabligh untuk membantu mereka dalam mencari kebenaran?

Sdr. Muhammad Anas ; ”Adalah menjadi satu kewajipan bagi setiap individu untuk mencari kebenaran melalui Al-Qur’an dan As-Sunnah dan menganalisa dengan teliti sama ada amalan mereka itu sesuai dengan Al -Qur’an dan As-Sunnah. Ini adalah pesanan umum untuk semua”.

Sdr. Aqil: Adakah anda ingin berpesan sesuatu kepada ulama Deobandi yang menyusun dan menyebarkan kitab-kitab seperti kitab Maulana Ashraf Ali Thanwi ” Aamaal-e-Qur’ani ” ?

Sdr. Muhammad Anas:”Ya, Maulana Ashraf Ali Thanwi adalah pengarang Aamaal-e-Qur’ani. Tetapi tidak jelas adakah buku ini kemudian dikaitkan dengannya atau dia sendiri yang menulis perkara seperti itu. Allah yang amat mengetahui tetapi apa yang saya temukan di dalamnya adalah betul-betul berlawanan dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah oleh sebab itu saya sudah berhenti menjualnya.”

Sdr. Aqil : Buku itu jelas tidak dikaitkan dengannya sejak kebelakangan ini, kerana jika dikaitkan pada masa kebelakangan dengan Maulana Ashraf Ali Thanwi maka ulamak Deobandi sudah tentu akan menunjuk kepada pernyataan-pernyataan yang telah (salah) dikaitkan kepada Maulana tetapi ulama Deobandi selalu telah menyokongnya. Oleh sebab itu tidak salah jika dikaitkannya dengan Maulana Ashraf Ali Thanwi kerana itu adalah bukunya sendiri ”.

Sdr. Muhammad Anas: ”Saya hairan semasa saya membaca Hikayat-e-Awliya, yang juga dikenali dengan nama Arwah-e-Thalatha. Keseluruhannya ada 60-70 buku yang telah saya hentikan pencetakan dan penjualannya.”

Sdr. Aqil : Sudahkah anda melihat Tareekh-e-Mashaaikh-e-Christ oleh Maulana Zakariyah?

Sdr. Muhammad Anas: ”Saya sudah hentikan pesanan untuk buku itu juga. Saya juga sudah menyiapkan beberapa tulisan yang menjelaskan semua perkara seperti itu, yang terdapat dalam buku tersebut. Jika seseorang memberitahu saya sesuatu rujukan, saya secara peribadi akan menyiasatnya dan jika saya temui sesuatu yang salah saya akan tinggalkannya.”

Sdr. Aqil: Pengarang buku-buku seperti itu dari Ulama Deoband dan Barelvis, taqlid buta mereka tidak membolehkan mereka kembali kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah, dan setelah mengetahui kebenaran mereka tidak menyebarkannya. Apakah nasehat anda kepada mereka?

Sdr. Muhammad Anas: ”Agama ini disampaikan kepada kita melalui para Sahabat, tetapi jika seseorang ingin mencari buku-buku (sirah) mengenai mereka (biografi) dia tidak akan menemuinya. Tetapi para penuntut banyak menulis kitab sirah (biografi) Pir (tok guru) mereka yang meninggal 100 tahun yang lalu, dan bahkan hingga hari ini kita tidak mengenal para Sahabah.”

Catatan: Terdapat banyak biografi hanya mengenai kehidupan Maulana Ashraf Ali Thanwi dan sebahagian darinya terdiri dari 10 jilid.

Br. Aqil : Apakah pesanan anda untuk pendengar kita dan khususnya mereka yang masih bertungkus lumus mencari kebenaran. Kerana insya Allah keset anda ini akan sampai kepada mereka dan apabila mereka mengetahui bahwa penebit utama buku-buku ini telah bertaubat kepada Allah, maka sudah tentu perkara ini akan melembutkan hati mereka dan mendorong mereka untuk mengambil agama berdasarkan Al-Qura’an dan Sunnah.

Sdr. Muhammad Anas :” Pertama pesana saya ialah periksalah semua amalan anda dan telitilah sama ada amalan tersebut sesuai dengan al-Qur’an dan Sunnah. Seseorang itu tidak boleh mengikut semua perkara atas perkataan orang lain, dan kini terdapat begitu banyak buku-buku yang ada yang tidak menyebutkan sumber rujukan. Jadi individu itu harus menyelidik dan memastikan sama ada amalannya benar atau salah. Semoga Allah memberi taufik-Nya kepada kita.”


Nota; Laporan di atas dibuat oleh Sajim A. Kayum pada 29 Dec.2002, (rujuk Sajid@ahya.org) termasuk temuduga En. Muhammad Aqil dengan En. Muhammad Anas (rujuk Muhammadaqil@hotmail.com). Rakaman audio temuduga ini boleh didapati dilamanweb www.ahya,org. Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia telah dibuat oleh Abu Nida’ di Jakarta dan ubahsuainya ke dalam bahasa Malaysia dibuat oleh Abu Zain dan Abu Syahir di Kajang.


ULASAN KAMI:

Kami tertarik untuk berkongsi dengan sidang pembaca satu sessi dialog dengan seorang yang bernama Syeikh Salman Ali seorang rakyat Malaysia yang menjadi pendakwah bebas dan jurulatih debat di Ad Dawha Qatar.
Soalku: "Assalamualaikum Syaikh Salman Ali. Saya ingin bertanya soalan kepadamu. Deoabandi itu termasuk ASWJ?"


Maka jawap Syaikhuna Salman Ali: "Salam. Salafi, Maturidi, Asyari, Tabligh dan Sufi yang tidak melampau dalam bida'ahnya Insyaa Allah kesemua ini masih lagi dalam kerangka ahli sunnah waljamaah.....(sambung) Dan pastinya ada kesilapan di sana-sini dalam ijtihad setiap kelompok."


Sambunganku:  "Saya menyangka bahawa Deobandi, Asyari, Maturidi, Sufi memang 99.99% bukan dalam ASWJ. Maka sekiranya saya ingin meletakkan apa-apa 'post' (tentang kesesatan) Sufi (dan lain-lain aliran), hendaklah tajuk 'post' itu berlapik, begitukah? Saya ada bertanya seorang ustaz (lain sebelum ini). Beliau merupakan salah seorang dari rakanmu. Dia berkata Deobandi bukan ASWJ. Saya terkejut kerana Maulana Asri Yusuf menyatakan beliau adalah dari Deobandi, TG Nik Aziz juga pernah balajar dengan Deobandi."Maka jawap Syaikuna Salman Ali: "(Sebenarnya memang) Ada juga ulama Salafi (yang) keluarkan mereka (yang) selain dari (manhaj) Salafi dari Ahli Sunnah (ASWJ). (Syaikhul Islam) Ibn Taimiyah juga dekat dengan pandangan seperti ini dalam sebahagian tulisannya. Tetapi kita pilihlah samada mahu bermusuh dengan semua orang atau mahu berdamai. Walaupun kita mengatakan bahawa mereka juga masih di dalam kerangka ASWJ, (namun) kita tetap katakan sebahagian ijtihad-ijtihad mereka ada yang tidak menetapi para Salaf. (Adapun Deobandi) Tidak ada tempat di dunia ini yang daku rasakan orangnya belajar hadith lebih tekun dari benua india. Antaranya Deobandi. Tapi (yang dimaksudkan ialah) madrasah sunnahnya bukan madrasah tabligh.


5 comments:

 1. Kami sentiasa mengikuti perkembangan semasa hal ehwal islam termasuk perubahan yang telah berlaku dalam jemaah tabligh yang dilihat semakin banyak melakukan penambahbaikan dalam organisasi mereka.Tidak di nafikan bahawa perubahan tersebut bertitik tolak dari penilaian pelbagai pihak khususnya ilmuan islam yang ingin melihat jemaah tabligh bergerak dengan dakwah mereka sesuai mengikut zaman yang semakin mencabar.

  Walaupun begitu kami melihat bahwa kritikan ke atas jemaah tabligh ada beberapa kategori:

  1. Kritikan terhadap terhadap individu tabligh yang tidak mahu duduk dalam majlis ilmu.
  2. Kritikan terhadap kaedah pengajaran yang hanya tertumpu kepada 2 buah kitab sahaja.
  3. Kritikan terhadap pendekatan dakwah yang sangat sempit.( ajak solat dan dakwah sahaja )
  4. Kritikan terhadap kegagalan tidak mencegah kemungkaran.
  5. Kritikan terhadap keenganan ahli tabligh terlibat dengan politik

  Daripada 5 kritikan diatas sebahagiannya telah berjaya diubah seperti duduk dalam majlis ilmu di surau/masjid yang disampaikan oleh penceramah yang bukan dikalangan ulama mereka,ada yang terlibat dengan parti politik serta mengundi dalam pilihanraya dan melibatkan diri dalam aktiviti sosial masyarakat setempat masih kurang di lihat penglibatan karkun tabligh.

  Walaubagaimanapun masih ada lagi kritikan yang belum disentuh khususnya oleh ilmuan di Malaysia berbanding ilmuan dari Indonesia yang lebih terkehadapan menyelidiki metadologi ajaran Tabligh khususnya tulisan-tulisan ulama-ulama deobandi aka Tabligh yang telah kami paparkan sebelum ini.Ini mungkin di sebabkan kekurangan sumber bacaan atau mereka berpada dengan apa yang ada serta malas menyelidik lebih jauh kedasarnya.

  Berbanding dengan para ulama di benua India/Pakistan sendiri,mereka lebih jauh kehadapan mengenali jemaah tabligh secara sangat terperinci kerana faktor bahasa ibunda yang sama.Semua kitab-kitab asal jemaah tabligh ditulis dalam bahasa Urdu,Tamil,Inggeris dan Arab.Maka tidak hairan bila sejak abad ke 19 lagi fatwa kesesatan jemaah tabligh telah mereka keluarkan berbanding di sebelah Nusantara agak lambat maklumat di perolehi.

  ReplyDelete
 2. Syeh, kalau betul lah idara Ishaat e Diniyaat ni dah berhenti cetak kitab2 ulama tabligh dan ulama deoband, kenapa kat idara online store masih jual dlm urdu, english, hindi, perancis,arab, dll? Boleh lawat kat sini. http://idara.org/downloads/idara_catalogue.pdf
  lelaki yg bernama Anas juga menyebut pasai barelwi, anta tak cerita pulak ye.
  Tapi kalau Anas tu kata dia berhenti cetak buku barelwi, tu memang betoi la, sbb dlm list tu tak da buku beralwi.

  ReplyDelete
  Replies
  1. wahai tuan abu..

   Sebenarnya ahli hadis dan deobandi 'dua badan tapi satu kepala'.kedua mereka memusuhi barelwi so tak hairan kalau mereka tak terbitkan kitab-kitab ulama barelwi.Artikel di atas kami paparkan bukan untuk membela pemilik syarikat tersebut atau ahlul hadis tapi lebih kepada nak menunjukkan sesama mereka pun saling bertelegah.

   Delete
  2. syeh, adakah anta ni pakai main post saja wawancara tu, tanpa membacanya. Adakah saya kata anta membelanya? Saya cuma mempersoalkan tentang kesahihan wawancara tersebut. Ayat yg mudah, jika benar wawancara tersebut dan tindakan yg telah diambil untuk tidak mencetak lagi kitab fadaail 'amaal tetapi bukti di atas menjelaskan sebaliknya?
   syeh, apa bukti tuan mengatakan ahle hadith dan deobandi tu 2badan 1kapla?
   Bagaimana pula barelwi mengkafirkan barelwi lain. Ini ana tampalkan utk tatapan anta:
   Barelwis ( see the barelwi forum called masabih ) have not only declared Nuh Ha Mim Keller, Hamza Yusuf Hanson, Abdal Hakim Murad and all those associated with Inter Faith Conference Like Abdullah Bin Bayyah et. al but they have declared their own Barelwi Ulama ( hardcore barelwis who took tariqa from Ahmed Rida Khan’s students ) as kaafirs.

   There is a new Barelwi sect/faction led by grandsons of Ahmed Raza Khan Barelwi called ALL INDIA SUNNI TABLEEGHI JAMAAT ( a copy cat of real sunni tableeghi jamaat )

   These barelwis have declared other barelwis like the barelwis of Dawate e Islami ( Ilyas Attari Qadri ) and Sunni Dawate e Islami ( led by some Noori Qadri ) have been declared deviant/heretics/kaafir

   Delete
 3. salam tuan. sy nk mnta cadangan kitab hadis utk rujukan/bacaan harian org awam. jzk.

  ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...