Monday, 3 February 2014

Membedah Pemikiran Maulana Ilyas :Bhg 1
Sidang pembaca yang dirahmati Allah

Pada posting kami terdahulu ada di kupas kandungan kitab Malfuzat Muhammad Ilyas Kandahlawi yang di susun oleh Maulana Manzur Noomani seorang ulama Deobandi yang tersohor.Kitab tersebut berisi ucapan-ucapan Maulana Ilyas sepanjang beliau menubuhkan Jemaah tabligh sekitar 80 tahun yang lalu.

Cuma dahulu kami hanya beri link kitab berbahasa inggeris tetapi kali ini telah diterjemah sendiri oleh seorang karkun tabligh.Oleh itu kami berterima kasih kepada beliau atas usaha tersebut agar umat islam khususnya di Malaysia dapat mengenal lebih dekat pemikiran Maulana Ilyas yang menjadi ASAS tertubuhnya Jemaah tabligh.

Sebelum ini kita di gembar gemburkan bahawa jemaah tabligh di tubuhkan berdasarkan ijtihad beliau berdasarkan sirah Nabawi dan para sahabat tetapi di dalam kitab ini mendedahkan sebaliknya.Sesuai dengan tajuk posting kali ini, kami akan memberi ulasan pada setiap bab yang bermula dengan bab 1.


Malfuudzat 1

Beliau berkata, Lazimnya, umat nabi-nabi terdahulu apabila jauh dari zaman kenabian, ruh dan hakikat amalan serta ibadah mereka mati lalu berubah menjadi adat dan upacara-upacara saja. Itulah agama yang tinggal. Untuk menghapuskan kesesatan dan adat itu maka para nabi diutus menghidupkan kembali ruh ibadah dan hakikat agama yang tulen sehingga akhirnya diutus baginda Rasulullah saw. Seluruh agama samawi waktu itu berkeadaan demikian, yang tinggal hanyalah beberapa adat yang disangka syariat. Rasulullah saw datang menghapuskan adat-adat itu dan mengajar hakikat agama, hokum, dan akhlak yang sebenarnya.
Umat Muhammad saw kini juga sedang menderita penyakit yang sama, amal ibadah telah menjadi adat saja. Taklim agama yang sepatutnya menjadi asbab untuk ishlah diri telah menjadi adat juga. Karena silsilah nubuwah telah tamat maka kerja nubuwah ditanggungjawabkan kepada para ulama pewaris nabi. Fardhu atas mereka usaha memperbaiki suasana fasad dan sesat ini dengan cara membetulkan niat. Karena suatu amalan menjadi adat jika dilakukan bukan dengan niat karena Allah dan sifat penghambaan. Oleh karena itu membetulkan niat akan menghidupkan ruh amalan hingga tidak lagi disebut sebagai adat malah sebagai hakikat dan penghambaan diri kepada Allah.
Maka dalam setiap amalan hendaknya ada sifat penghambaan dan semangat beribadah kepada-Nya. Oleh karena itu menanamkan niat yang shahih dalam setiap amalan agar menjadi hakikat menjadi tugas dan kewajiban para ulama dan ahli-ahli agama.
Ulasan kami : Satu Tuduhan rambang yang tak bertanggungjawab dari seorang manusia yang kononnya prihatin masalah umat.Bagaimana beliau boleh berkata begitu sedangkan umat islam sebelum tahun 1924,hidup dalam pemerintahan khilafah islam ( Uthmaniyah ) yang subur dengan hukum syariat (Hudud). Jemaah tabligh hanya di tubuhkan 2 tahun selepas itu.
Beliau berkata, “Di dalam Al Quran dan Hadits telah banyak disebut tentang pentingnya Hakikat Agama dan Agama itu ‘YUSRAN (mudah dan ringan). Semakin penting suatu perkara dalam agama maka semakin mudah. Ruh agama itu Tashhiih Niat dan Ikhlash, merupakan bagian terpenting dalam agama yang juga sangat mudah dan menjadi maksud suluk dan thariqat (cara ishlah dalam tashawuf). Bahwa suluk dan thariqat juga sangat mudah.
Perlu diingat bahwa setiap perkara akan menjadi mudah apabila dibuat dengan tertib dan caranya. Dengan cara yang SALAH perkara mudah menjadi sangat susah. Kesalahan manusia ialah tidak menjaga tertib . Padahal apapun perkara dunia ada tertib dan caranya yang perlu di ikut. Sekiranya tidak mengikut tertib maka pasti tidak akan berhasil. Membawa pesawat, kapal laut, kereta api, mobil, hingga memasak roti pun ada tertib dan kaidahnya sendiri.

Beliau mengatakan, “Tujuan khusus thariqat (tashawuf) adalah agar tabiat manusia gemar dengan perintah Allah dan membenci larangan Nya (merasakan kelezatan beribadah dan merasa duka cita jika berbuat maksiat) Inilah tujuan dari thariqat. Yang lain di dalamnya (dzikir, ibadah, riyadhah, tafakkur, sughul, mujahadah, dll) adalah asbab agar segera sampai kepada tujuan. Namun hari ini banyak orang menyangka bahwa asbab itu adalah tujuan thariqat. Padahal kebanyakannya adalah BID’AH. Karena dengan derajat semua cara itu adalah asbab pada tabiat bukan tujuan, maka mengikut kehendak dan keadaan yang berlainan, cara itu harus diperbaiki untuk sampai kepada tujuan. Yang terpenting adalah perkara di dalam syariat karena syariat itu WAJIB diamalkan sepanjang zaman.

ULASAN KAMI:

Satu penafsiran yang meyeleweng dan menyesatkan...Nauzubillahi min zalik.
Penafsiran di atas amat bercanggah dengan penafsiran para ulama ASWJ seperti Syeikh Zainuddin Ibn Ali al-Malibari dalam Nadham Hidayah al-Adhkiya' membuat gambaran tersebut seperti berikut :

"Syariat ibarat perahu, tarekat ibarat lautan, dan hakikat ibara mutiara yang berharga. Siapa yang menginginkan mutiara, maka ia mesti menaiki perahu, kemudian menyelam ke dasar lautan, maka dia akan meraih mutiara tersebut. Demikian juga tarekat dah hakikat, wahai saudaraku, tanpa pengamalan terhadap syariat maka hakikat tersebut tidak akan dapat diperoleh".

Syeikh Nawawi al-Bantani dalam menjelaskan bait di atas mengatakan bahawa tidak ada jalan menuju Allah kecuali dengan melaksanakan tiga unsur yang merupakan satu kesatuan yang tidak boleh di pisah-pisahkan satu daripada lainnya.

Pertama : Syariat; iaitu dengan mengerjakan segala perinta dan menjauhi segala larangan Allah dan Rasul-Nya.
Kedua : Tarekat iaitu meneladani segala perilaku Rasulullah SAW dalam berbagai-bagai keadaan.
Ketiga : Hakikat, iaitu buah yang akan dicapai daripada perjalanan syariat dan tarekatBeliau berkata, “Derajat WAJIB adalah lebih tinggi daripada SUNNAH. Perlu difahami bahwa sunnah itu untuk menyempurnakan hal wajib yang ada kekurangan. Sunnah adalah penghias dan wajib adalah tujuan. Banyak orang salah faham. Mereka melalaikan yang wajib dan sibuk dengan amalan sunnah. Tuan-tuan telah mengetahui bahwa dakwah ilal khair, amar makruf dan nahi mungkar adalah FARDHU dan kewajiban agama. Berapa banyak orang yang melakukannya? Sedangkan dzikir-dzikir sunnah dan banyak lagi amalan agama yang derajatnya sunnah, sangat banyak orang yang mengerjakannya.”

Beliau berkata, “Ada ahli agama dan ulama yang salah memahami ISTIGHNA (tidak berhajat kepada yang lain selain keredhaan Allah). Mereka menyangka bahwa maksud istighna adalah tidak bertemu dan bergaul dengan orang-orang kaya dan hartawan. Padahal maksud istighna adalah kita pergi jumpai mereka dengan perasaan tidak berhajat kepada harta dan pangkat tapi semata-mata untuk ishlah diri mereka. Bertemu dengan maksud agama dan menyampaikan perkara agama, tidak menyalahi maksud istighna bahkan ini sangat penting. Yang perlu dijaga sewaktu kita bertemu dengan mereka adalah hati kita jangan terkesan serta tidak berhajat kepada dunia dan pangkat mereka.

Beliau berkata, “Apabila seorang hamba ingin berbuat kebaikan, maka syaitan akan menghalanginya dengan berbagai cara dan menyempitkan jalannya serta menimbulkan rintangan. Jika cara ini tidak berhasil maka syaitan akan menggunakan cara merusak niat dan keikhlasan dengan menyuntikan racun Riya’ dan sum’ah dan mencabangkan niatnya agar timbul niat lain. Syaitan selalu berhasil dengan muslihat ini.
Maka ahli agama hendaklah berhati-hati atas tipu daya ini dan senantiasa memeriksa niat kita. Niat hanya karena Allah jangan dicampur dengan niat lain yang menyebabkan amal tersebut tidak diterima.

Beliau berkata, “Terdapat kelemahan dan kelainan di kebanyakan madrasah. Walaupun santrinya diajar dengan ilmu pengetahuan tetapi tidak ditekankan maksud asal belajar (khidmat kepada agama dan dakwah ila Allah). Akibat dari kelalaian ini setelah tamat belajar , matlamat mereka ialah mencari kedunian atau menjadi pekerja atau mengambil ujian di pengajian umum untuk memburu duit. Maka seluruh masa, belanja, usaha, dan tenaga yang telah dicurahkan untuk belajar ilmu agama tidak berhasil. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya bekerja dengan orang-orang yang memusuhi agama.
Oleh karena itu kita harus fikir untuk membimbing mereka supaya bersedia untuk berkhidmat kepada agama dan mengamalkan perintah agama dan menunaikan hak-hak ilmu agama setelah tamat belajar. Suatu kerugian jika kita menanam benih kemudian tidak bisa mengambil hasilnya. Jika kita sanggup dalam menanam tetapi hasilnya diambil oleh musuh Islam maka ini adalah kerugian yang lebih besar lagi.

Selanjutnya beliau berkata, “Kita tidak sadar mengenai kerugian dan keburukan terhadap agama akibat para santri lulusan madrasah ikut ujian universitas pemerintah (India-penyalin). Ujian dibuat untuk menjabat pekerjaan di sekolah-sekolah Inggris. Jadi seolah-olah membantu pemerintah kafir menggunakan santri lulusan Diniyyah untuk kepentingan matlamatnya.
Fikirkanlah, apakah yang lebih dzalim apabila ilmu agama yang telah diperoleh lalu disalahgunakan untuk membantu pengajaran orang kafir. Melalui ujian ini, mereka menghubungkan ilmu agama dengan pemerintah kafir bukan dengan Allah dan Rasul-Nya. Perkara ini adalah sangat bahaya.

Beliau berkata, “Maksud ilmu yang pertama dan utama ialah agar seseorang itu ishlah kekurangan dan kelemahan dirinya, memahami apakah kewajibannya, dan berusaha memperbaiki kehidupannya. Apabila ilmu digunakan untuk menyalahkan orang lain dan mencari aib orang, maka ilmu tersebut akan menjadi sebab takabbur dan kesombongan ilmu akan membinasakan pemilik ilmu itu. Pepatah urdu mengatakan, “Buat kerja sendiri, jangan cari kerja orang lain.”

Beliau ditanya, “Mengapa orang Islam tidak diberi kuasa dan pemerintahan?” Beliau berkata, “Apabila Ahkam Allah (perintah dan larangan Allah) tidak dapat diamalkan oleh mereka sendiri, kenapa urusan dunia ini perlu diberi kepada mereka? Tujuan Allah memberi kuasa pemerintahan kepada orang Islam ialah supaya mereka menegakan perintah-Nya di bumi. Sekiranya anda diserahkan pemerintahan sekarang, adakah anda dapat menunaikan kehendak Allah  itu?”

Beliau berkata, “Orang yang dianggap pembantu pemerintah pada hakikatnya bukanlah pembantu. Sebenarnya mereka cuma membantu untuk memenuhi hajat keperluannya sendiri. Karena hajat mereka dicapai dari pemerintah maka mereka menjadi pembantu pemerintah. Tetapi jika esok hajat mereka dicapai dari musuh pemerintah maka mereka akan jadi pembantu kepada musuh pemerintah.
Oleh karena itu hakikatnya mereka yang berhajat itu tidak akan membantu walaupun ayahnya, jika tidak tercapai hajatnya. Cara ishlah mereka ini bukanlah dengan mencaci dan menentang pemerintah. Penyakit mereka yang sebenarnya adalah mementingkan diri sendiri. Selagi penyakit ini ada pada diri mereka walaupun mereka berhenti membantu pemerintah mereka akan menumpu kepada pihak lain yang bisa memenuhi hajatnya.
Usaha yang sepatutnya dibuat adalah menggantikan sifat mementingkan diri sendiri kepada sifat mementingkan hak Allah dan perintahNya. Tiada cara lain untuk menyembuhkan penyakit mereka.

Suatu yang lumrah bahwa setiap orang akan gembira apabila ia dapat apa yang ia hajatkan. Misal, seorang yang ingin kekayaan, makanan enak, pakaian mahal, maka tanpa mendapat benda-benda ini ia tidak merasa tenang. Sebaliknya, ada orang yang suka duduk di atas tikar, baring atas lantai, makanan dan pakaian sederhana, mereka merasa tenang dengan keadaan begitu. Maka bagi mereka yang suka kehidupan sederhana yang sesuai cara hidup Rasulullah saw akan merasa nikmat dan tentram jiwanya. Perkara ini adalah karunia Allah yang sangat besar, yang murah dan mudah diikuti oleh orang kaya ataupun miskin. Seorang yang suka hidup mewah dan mahal yang termampu oleh hartawan saja, maka ia tidak akan merasakan ketenangan hidup sepanjang hayatnya.”

Kita telah diperintahkan jangan menahan (bakhil) harta yang dikariniakan Allah kepada kita di dunia ini. Harus dibelanjakan dengan syarat pembelanjaan itu sesuai dengan tempatnya sebagaimana yang diperintah dan ditetapkan Allah.

Suatu hari hujan lebat menyebabkan lauk daging terlambat sampai ke rumah Maulana Ilyas rah. Di antara tetamu yang hadir ada seorang buzruq (juga kerabat Maulana). Maulana tahu tamunya suka daging. Saya yang lemah ini merasa heran melihat Maulana gelisah karena kelewatan lauk itu. Tidak lama kemudian beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda ;
“Barang siapa beriman kepada Allah dan Hari Akhirat hendaklah ia memuliakan (ikram) tetamunya.”
Dan diantara perkara memuliakan tetamunya ialah, jika tidak menyusahkan kita, menjamunya dengan sesuatu yang ia paling sukai.” Kemudian dengan semangat Maulana berkata, ”Sangat penting kita menunaikan hak tetamu yang datang karena Allah dan RasulNya dan tetamu yang ada hubungan dengan kerja agama karena Allah maka haknya lebih besar.”

Beliau berkata,”Jannah adalah balasan bagi hak-hak; yaitu hak kita (kesenangan kita) yang dikurbankan karena Allah SWT dan menanggung kesusahan demi menunaikan hak-hak orang lain (termasuk juga hak-hak Allah). Maka balasan semua itu ialah syurga. Rasulullah SAW bersabda,
“Kasihilah oleh kamu yang di bumi, nescaya kamu akan dikasihi Yang di langit (yaitu Allah).”
Di dalam hadith ada 2 buah kisah yang masyhur mengenai 2 orang wanita berkenaan dengan perkara ini. Pertama kisah seorang wanita lacur, dengan rasa belas mengambil air dari suatu telaga dan memberi minum seekor anjing yang kehausan maka menjadi asbab Allah SWT.memasukannya ke dalam Syurga. Kedua kisah seorang wanita solih yang menzalimi seekor kucing hingga mati kelaparan. Maka asbab perbuatannya ia dimasukkan ke dalam Neraka Jahannam.”

Beliau berkata, ”Sebelum hijrah, di Mekkah dakwah Rasulullah saw ialah buat gasyt berjumpa manusia. Selepas hijrah ke Madinah, Baginda tidak lagi membuat cara seperti di Mekkah. Malah kebanyakan masa Baginda di Masjid Nabawi, apabila Baginda telah dapat sediakan jemaah untuk berdakwah dan dihantar keluar dari Madinah. Kemudian di Masjid Nabawi (sebagai markaz) Baginda menentukan sasaran dakwah serta memberi tugas berdakwah kepada mereka yang bersedia.
Demikian juga di zaman Umar ra, beliau hanya tinggal di Masjid Nabawi (markas) dan menghantar jemaah yang telah bersedia ke Iran, Roma dan tempat-tempat lain demi meninggikan Kalimah Allah dan Jihad Fi Sabilillah dalam jumlah ribuan orang. Pada masa itu sangat penting Umar ra berada di Masjid Nabawi untuk mengetahui dan mengawal Dakwah ilallah dan Jihad Fi Sabilillah.”

ULASAN KAMI:

Kesilapan Maulana Ilyas ialah menyamakan gerakan dakwah jemaah tabligh dengan pasukan tentera di zaman Khalifah Umar al Khattab ra. Sangat jauh perbezaan tersebut.Sahabat Nabi itu memerangi golongan kuffar harbi (musuh islam) sedang jemaah tabligh hanya tertumpu kepada orang islam sahaja.Bukan dasar utama jemaah tabligh mendakwah kepada orang kafir.Ini di buktikan dalam banyak tulisan dalam blog-blog karkun tabligh.

Beliau berkata,”Diriwayatkan didalam hadith bahwa Rasullullah SAW mengajar Abu Bakar ra bacaan yang perlu di ucap diakhir shalat;
“Ya Allah, daku telah mendzalimi diriku dengan zalim yang banyak dan tidak ada yang boleh mengampunkan dosa melainkan Engkau. Maka ampunilah daku dengan maghfirah Mu dan kasihanilah daku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang.
Kita perlu fikir bahwa Rasullullah SAW telah mengajar doa ini kepada Abu Bakar ra, seorang termulia dan sempurna di kalangan umat ini. Shalat beliau hamper sederajat dengan Rasul SAW sehingga Baginda ra telah melantiknya menjadi imam. Sungguhpun demikian Baginda telah mengajarnya doa pada akhir solat, agar mengakui kelemahan dan kekurangan dirinya di hadapan Allah bahwa beliau belum dapat menyempurnakan hak ibadah seperti yang dikehendaki oleh Allah. Tersirat dengan doa itu, memohon  Rahim Allah agar dikasihi, diberi karunia dan diampunkan. Maka dimana pula kedudukan kita?”

Beliau berkata, “Manusia hidup di atas bumi untuk masa yang sangat pendek dan hidup di bawah bumi untuk masa yang sangat panjang. Atau dapat difahami hidup di dunia sementara dan hidup selepas mati selama-lamanya; di dalam kubur hingga tiupan sangkakala pertama tidak diketahui berapa lama; selepas tiupan pertama sangkakala hingga tipuan kedua beribu-ribu tahun lamanya; kemudian hidup di padang masyar beribu-ribu tahun lamanya, kemudian kita menerima keputusan.
Mengapa manusia masih lalai kepada tempat yang akan dituju yang masanya beribu-ribu kali ganda panjang dari masa di dunia? Hidup beberapa hari di dunia sebenarnya untuk persiapan hidup di tempat-tempat seterusnya tetapi hanya dihabiskan mengejar dunia.”

Beliau berkata, “Hakikat dzikir yang sebenarnya ialah mengetahui kehendak, perintah, dan larangan Allah, pada setiap masa, tempat, dan keadaan. Saya menekankan dzikir seperti ini kepada rekan-rekan saya.”

Beliau berkata, “Manusia lebih mulia dan tinggi dari makhluk lain disebabkan oleh lidahnya. Jika lidahnya digunakan untuk berkata yang baik maka ia akan mencapai kemuliaan dan ketinggian itu. Jika ia berkata yang buruk dan menyakiti orang lain maka derajatnya akan lebih rendah dari pada anjing dan babi, sebagaimana sabda Rasulullah saw, “Dan perkataan manusia akan menyebabkan manusia itu dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan merangkak dan terseret di atasnya.” Ya Allah jagalah kami.


1 comment:

  1. Assalamualaikum. 14,15 dan 16 februari 2014 ni ada jur di masjid seri petaling.. Ulama daripada India pun turun sekali.. jemput tuan datang, ada apa yang x puas hati boleh muzakarah terus dengan mereka daripada buat tulisan, mengelirukan pemikiran orang awam..usaha ajak manusia kepada Allah tuan nak hentam..saya sendiri orang Hulu Langat, surau2, masjid2 di sana solat jemaah penuh mana?? tuan gunakan nama blog "ketua urusan ulama Hulu Langat", jadi seeloknya gunakanlah pendekatan muzakarah seperti yang dilakukan oleh majoriti Ulama.. bukan pendekatan blog seperti yang majoriti digunakan oleh orang awam..

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...