Friday, 24 February 2012

mengenali musuh islam:Tokoh 1           


Nama lengkapnya adalah Christiaan Snouck Hurgronje; seorang orientalis Belanda terkenal dan ahli politik imperialis. Lahir pada 8 Februari 1857 di Oosterhout dan meninggal pada 26 Jun 1936 di Leiden. Ia merupakan anak keempat pendeta J.J. Snouck Hurgronje dan Anna Maria, putri pendeta Christian de Visser. Perkahwinan kedua orang tuanya didahului oleh skandal hubungan gelap sehingga mereka dipecat dari gereja Hervormd di Tholen (Zealand) pada 3 Mei 1849.

Seperti ayah, datuk, dan datuk buyutnya yang betah menjadi pendeta Protestan, Snouck sempat bercita-cita ingin menjadi seorang pendeta. Oleh kerana itu, pada 1874 ia memasuki Fakulti Teologi di Universiti Leiden. Setelah lulus sarjana muda pada 1878, Snouck meneruskan ke Dewan Bahasa dan Pustaka Jurusan Sastra Arab di Universiti yang sama. Ia berjaya meraih gelaran doktor dalam bidang Sastera Semit pada 1880 dengan disertasi berjudul Het Mekkansche Feest (Perayaan Mekah). Beberapa orientalis terkenal menjadi guru dan sahabat Snouck serta sangat mempengaruhi pandangannya tentang Islam dan politik penjajah. Mereka antara lain adalah Abraham Kuenen, C.P. Tieles, L.W.E. Rauwenhoff, M.J. de Goeje, Ignaz Goldziher, Theodor Nöldeke, dan RPA Dozi.

Untuk memperdalam pengetahuan tentang Islam dan bahasa Arab, pada 1884 Snouck pergi ke Mekah. Di hadapan para ulama, ia menyatakan masuk Islam dan memakai nama Abdul Ghaffar. Ia mengadakan hubungan langsung dengan para pelajar dan ulama yang berasal dari Hindia Belanda. Pengetahuannya tentang Islam memang cukup luas. Ia sangat menguasai bahasa Arab, bahkan juga hapal Al-Quran. Kelak ketika bertugas di Hindia Belanda, banyak pribumi muslim memberinya gelar Syaikhul Islam Tanah Jawi kerana terkagum dengan ilmunya dan menyangkanya benar-benar sebagai muslim. Padahal, menurut P. Sj. Van Koningsveld, keislaman Snouck Hurgronje hanyalah tipu muslihat.
Kerana sering menghadapi perlawanan jihad dari umat Islam, pemerintah kolonial Hindia Belanda pada 1889 mendatangkan Snouck Hurgronje ke Indonesia. Mereka mengangkatnya sebagai penasihat untuk urusan-urusan Arab dan pribumi. Tugasnya adalah melakukan penyelidikan mengenai hakikat agama Islam di Indonesia dan memberikan nasihat kepada pemerintah mengenai urusan-urusan agama Islam.

Deislamisasi dan Imperialisme
Sesuai dengan tugasnya, Snouck merumuskan polisi pemerintah Hindia Belanda dalam menangani masalah Islam. Ia membezakan Islam dalam erti "ibadah" dengan Islam sebagai "kekuatan sosial politik". Ia membahagikan masalah Islam atas tiga kategori.
 
Pertama, dalam semua masalah ritual keagamaan atau aspek ibadah, rakyat Indonesia harus dibiarkan bebas menjalankannya. Snouck menyatakan bahawa kerajaan Belanda yang "kafir" masih boleh memerintah Indonesia sejauh mereka dapat memberikan layanan yang adil dan sama-rasa sama-rata, bebas dari ancaman dan kezaliman.

Kedua, berhubung dengan lembaga-lembaga sosial Islam atau aspek muamalat, seperti perkahwinan, warisan, wakaf, dan hubungan-hubungan sosial yang lain, kerajaan harus berupaya mempertahankan dan menghormati keberadaannya.


Ketiga, dalam masalah-masalah politik, Snouck menasihati kerajaan untuk tidak bertoleransi kegiatan apa pun yang dilakukan kaum Muslim yang dapat menyebarkan seruan-seruan Pan-Islamisme atau menyebabkan perlawanan politik atau bersenjata menentang kerajaan kolonial Belanda. Dalam hal ini, Snouck menekankan pentingnya politik persatuan kaum Muslim dengan peradaban Barat. Cita-cita seperti ini mengandungi maksud untuk mengikat jajahan itu lebih erat kepada penjajah dengan menyediakan bagi penduduk jajahan itu manfaat-manfaat yang terkandung dalam kebudayaan pihak penjajah dengan menghormati sepenuhnya kebudayaan asal (penduduk).

Agar persatuan ini berjalan dengan baik dan tujuannya tercapai, pendidikan model Barat harus dibuat terbuka bagi rakyat pribumi. Sebab, hanya dengan penetrasi pendidikan model Baratlah pengaruh Islam di Indonesia bisa disingkirkan atau sekurang-kurangnya dikurangkan. Dalam bukunya, Nederland en de Islam, Snouck menyatakan, "Opvoeding en onderwijs zijn in staat de moslims van het Islamstelsel te emancipeeren". Ertinya, "Pendidikan dan pelajaran dapat melepaskan kaum Muslim dari genggaman Islam." (Hlm. 79)

Melalui pendidikan itu, pemikiran Snouck tentang Islam disebarkan. Seperti gurunya, Ignaz Goldziher, Snouck mengingkari turunnya wahyu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ia bahkan menuduh Al-Qur'an sebagai hasil saduran Muhammad dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. (Mohammedanism, hlm. 30-31) Snouck juga melecehkan syariat Islam. Ia menyatakan dalam Nederland en de Islam (hlm. 61) bahawa syariat Islam hanya sesuai untuk peradaban abad pertengahan, bukan untuk abad moden. Oleh kerana itu, poligami, mempermudah ikatan perkahwinan, dan sikap tunduk wanita pada hegemoni laki-laki-misalnya-menghalang tercapainya kemajuan keluarga yang normal.

Menurut ulama dan sejarawan Indonesia, Abdullah bin Nuh, pemikiran seperti itu sengaja disebarkan untuk menjauhkan pribumi Indonesia yang mendapat pendidikan Barat dari agama Islam dan syariatnya, sesuai politik imperialis dan tujuan misi Kristian di Indonesia. (Darsun min Hayah Mustasyriq, hlm. 29). Oleh kerana itu, dari sekolah-sekolah Barat yang ditubuhkan pemerintah Hindia Belanda pada masa politik beretika muncullah golongan nasionalis sekular. Mereka sering mengganggu Islam meskipun mengaku sebagai muslim.

Dari Persatuan Hingga Kristenisasi

Politik persatuan yang disyorkan Snouck Hurgronje dalam kenyataan bertemu dengan politik Kristianisasi. Para mubaligh Kristian berpendapat bahawa apabila persatuan dapat dipenuhi, mereka dapat berusaha agar boleh lebih diterima oleh penduduk. Sebaliknya, pertukaran agama penduduk menjadi Kristian akan menguntungkan negeri Belanda. Sebab setelah masuk Kristian, mereka akan menjadi warga negara yang setia lahir batin kepada pemerintahan Belanda. (Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, hlm. 26-27)

Snouck menggalakkan pembukaan sekolah-sekolah misi dengan harapan agar penganut Islam secara beransur beralih ke agama Kristian. Cara demikian ditempuh kerana ratusan ribu penduduk merindukan pendidikan, tetapi mereka tidak suka kepada pendidikan Kristian untuk anak-anak mereka. Aktiviti mereka pun berdasarkan pada politik persatuan kerana ia berpendapat bahawa penyebaran sekolah-sekolah berpola Eropah merupakan satu-satunya cara untuk mewujudkan impian, sekali pun hal itu dilakukan melalui sekolah-sekolah misi. (Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje, Jilid X, hlm. 165-166)

Kepada para zendeling dan misionaris, Snouck mengingatkan bahawa Kristenisasi pribumi tetap harus dalam kerangka politik persatuan. Snouck mengatakan, "Mereka yang percaya pada Kristenisasi umat Islam pribumi (telah saya katakan mengapa saya tidak ikut berharap) yang tidak harus melihat dalam penyatuan bangsa dan politik para kawula Belanda sebagai langkah pertama menuju ke sana. Oleh kerana itu, mereka harus bekerja keras untuk menunjangnya. Memang seperti keadaan orang-orang Belanda mana pun, dari suku dan kelas mana pun, mubaligh lebih diterima oleh rakan setanah air kita di Timur, yang bertamadun kita, daripada oleh kawula pribumi yang berasal dari rejim yang lama, yang mudah-mudahan akan lenyap. "( nederland en de Islam, hlm. 94)

Snouck memang telah meninggal pada 1936. Namun, semangat dan pemikirannya meninggalkan pengaruh besar di Indonesia. Ia telah melebarkan akses sekulerisasi dan Kristenisasi. Hingga kini, kedua-dua hal ini menjadi cabaran dakwah terbesar umat Islam Indonesia.

Wallahu a'lam.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...