Monday, 18 November 2013

Kisah mimpi bertemu Rasulullah s.a.w: Siri 3

SEBAB IMAM ASY-SYAFIE TIDAK DIHISAB

Imam Al-Baihaqi meriwayatkan di dalam kitabnya 'Al-Manaqib' melalui sanad Muhammad ibnu Hamdan at-Tara Ifi daripada Abu Abdillah Ad Dainuri yang berkata:"Aku mendengar Abul Hassan ASy-Syafie menyebutkan:

"Aku melihat Rasulullah S.A.W di dalam mimpi lalu aku berkata kepada Baginda:
"Ya Rasulullah,dengan sebab apakah Asy Syafie ( pengasas mazhab syafie) tidak dihisab pada hari kiamat?"

Baginda menjawab: { Asy Syafie menyebut di dalam kitab "Ar Risalah":


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...