Wednesday, 11 January 2012

Masa Depan Ikhwanul Muslimin
 Oleh: Fathuddin Ja’far

Panasnya suhu politik di kalangan Ikhwanul Muslimin di Mesir sekarang ini banyak mendapat perhatian dari pelbagai kalangan. Paling tidak ada dua kategori kumpulan yang concern terhadap perkembangan terkini Ikhwanul Muslimin, khususnya berkaitan pemilihan Mursyid Am (pimpinan tertinggi Ikhwan) yang akan menggantikan Dr. Mahdi Akif yang akan berakhir Januari 2010 ini.
Kelompok pertama, yang mengharapkan Ikhwan sebagai Kubrol Harakah Al-Islamiyah (Gerakan Islam Terbesar) masa kini tetap mempunyai program mengembalikan kewujudan umat sampai berdirinya kembali Khilafah Islamiyah.
Kelompok kedua, yang menginginkan Ikhwan tunduk kepada situasi dan keadaan yang berkembang, baik di peringkat tempatan, yakni Mesir mahupun di peringkat global, sehingga misi pulangan kewujudan umat yang direka pengasasnya, As-Syahid Hasan Al-Banna kandas di tengah jalan.
Kelompok kedua ini, yang tidak diwakili oleh kerajaan Mesir sendiri dan pelbagai kekuatan dunia lain yang tidak ingin melihat Ikhwanul Muslimin bergerak sesuai manhaj (konsep) dasar yang dirumuskan pengasasnya Al-Imam Asy-Syahid Hasan Al-banna rahimahullah.
 Tulisan ini tidak bertujuan mengulas kelompok kedua, akan tetapi berkaitan dengan kumpulan pertama, yakni yang mahukan Ikhwan tetap diharapkan mampu berperanan dalam mengembalikan kejayaan umat Islam yang sudah hilang sejak runtuhnya Khilafah Islamiyah Uthmaniyah yang berpusat di Turkey tahun 1924 di tangan Mustafa Kemal Ataturk.

Background Sejarah

Untuk memahami Ikhwanul Muslimin dengan baik kita perlu memahami situasi dan keadaan umat Islam ketika gerakan tersebut ditubuhkan, iaitu tahun 1928. Saat Ikhwanul Muslimin diisytiharkan Hasan Al-Banna bersama 6 orang sahabatnya, Khilafah Usmaniyah yang berpusat di Turkey sudah jatuh 4 tahun sebelumnya, yakni 1924.
Kejatuhan Khilafah Islamiyah yang berusia enam abad itu menyebabkan umat Islam benar-benar berada di bawah kawalan kaum Kolonialis Barat Kristian dan dominasi konspirasi Yahudi. Dunia Islam tercabik-cabik oleh fahaman nasionalisme sempit sehingga dengan mudah dikapling (dipetak-petak) oleh kaum penjajah menjadi lebih dari 50 negara, yang sebahagiannya hanya berpenduduk ratusan ribu jiwa, seperti sebahagian Negara Teluk dan negara-negara di Asia.
Target kaum penjajah berjaya dengan bangkitnya spirit nasionalisme masing-masing suku dan kabilah yang ada di dunia Islam yang terbentang dari Kuala Lumpur sampai Maghribi.
Nasionalisme telah merosakkan dan merobek fikiran, tubuh, negeri, ukhuwah Islamiyah dan sekaligus meruntuhkan Negara superpower mereka serta mencabut izzah (kemuliaan) diri mereka sehingga umat Islam di seluruh dunia dengan mudah dijajah dan dikawal oleh kaum kolonialis Barat Kristian.
Ulasan Amir Faisal (Raja Arab): Ikhwanul Muslimin adalah pahlawan yang berjihad fi sabilillah dengan jiwa dan harta mereka.


Yang lebih membimbangkan lagi, Palestin sebagai tanah suci umat Islam yang ketiga dan kawasan negeri Syam lain berjaya pula diduduki oleh Inggeris dan direkayasa sebagai cikal bakal Negara kaum Yahudi dengan bekerjasama dengan negara-negara kuasa besar ketika itu seperti Perancis dan Kesatuan Soviet.
Di tengah-tengah situasi seperti itu, tokoh umat Islam dan para ulamanya, termasuk ulama kalangan Al-Azhar sibuk berdebat soal furu'iyah fiqhiyyah (cabang-cabang undang-undang Islam) seperti qunut dan sebagainya sehingga lupa atau sengaja melupakan masalah-masalah fundamental Islam seperti al- wala 'wal bara' (kesetiaan dan disloyalitas) terhadap pemimpin yang kafir, jihad melawan penjajah, masalah kemiskinan, kebodohan, penerapan undang-undang Islam dan sebagainya.
Umat ​​Islam ketika itu, tak terkecuali di Mesir sendiri benar-benar ibarat anak ayam kehilangan induknya. Sementara kaum penjajah Barat Kristian semakin menancapkan hegemoninya dengan mengusai semua kekuatan dan potensi umat Islam yang ada. Bahkan undang-undang Islam yang berabad-abad lamanya menjadi aturan kehidupan diubah dengan undang-undang barat sekular dan sebahagiannya mengikut spirit agama Kristian.
Situasi, keadaan dan semua masalah tersebut merupakan titik tolak keprihatian seorang anak muda yang bernama Hasan Al-Banna. Keprihatinan itu beliau rumuskan dengan sangat baik dan matang dalam sebuah gerakan dakwah yang diberi nama dengan Ikhwanul Muslimin. Lalu Ikhwanul Muslimin diisytiharkan sebagai sebuah gerakan dakwah yang konprehensif, baik pemikiran, konsep mahupun program dan aktivitinya.
Ideologi dan Manhaj Ikhwan
Ada dua hal yang sangat menentukan sama ada sebuah gerakan dakwah itu akan menjadi sebuah gerakan yang global dan berumur panjang, atau hanya menjadi gerakan bersifat tempatan dan berumur pendek. Pertama, ideologi dan kedua ialah manhaj. Kalau kita lihat gerakan dakwah Ikhwanul Muslimin, bahawa ideologinya adalah Islam itu sendiri. Yakni, Islam yang berasal dari Allah Ta'ala dan diturunkan untuk seluruh umat manusia, tanpa kecuali.
 Hasan Al-Banna bersama pasukan Mujahidin Ikhwanul Muslimin
 

Hasan Al-Banna dalam tulisanya yang berjudul "Da'watuna Fi Thaurin Jadid" menjelaskan: "Ciri-ciri dakwah kita yang sangat khusus ialah Robbaniyyah 'Alamiyah (Ketuhanan Allah dan Global). Ertinya, dasar yang melandasi semua tujuan kita ialah bahawa manusia harus mengenal Tuhan Pencipta mereka dan hubungan ruhaniyah karimah (spiritulaitas mulia) itulah jiwa mereka terangkat dari kebekuan material yang tuli dan keras kepada kesucian kemanusiaan yang mulia dan indah.
Kita, Ikhwanul Muslimin, menyuarakan dari setiap lubuk hati kita: Allahu ghoyatuna (Allah adalah tujuan kami). Sebab itu, target utama dakwah ini ialah bahawa manusia kembali mengingati hubungan ini (hubungan keimanan) yang menghubungkan mereka dengan Allah Tabaraka Wata'ala yang telah lama mereka lupakan.
Kerana itu, Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. "Wahai manusia, sembahlah Tuhan Penciptamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, semoga kamu menjadi orang-orang yang bertaqwa". (QS.Al-Baqarah; 21). Dalam keterkunciaannya (hati), maka ini adalah anak kunci yang pertama yang akan membuka gembok-gembok persoalan kemanusian yang beku dan materialistik di kalangan semua umat manusia. Mereka tidak akan mencari soluisinya dan tidak akan ada pembaikan tanpa kunci ini. "
 Hasan Al-Banna memimpin solat pasukan Mujahidin Ikhwanul Muslimin

Kemudian beliau menjelaskan: "Adapun dakwah kita bersifat alamiyyah (global), kerana ditujukan kepada seluruh umat manusia, kerana pada dasarnya semua manusia besaudara; asal mereka satu, bapa mereka satu, keturunan mereka satu dan tidak ada yang melebihkan antara seorang dengan yang lain kecuali hanya taqwallah dan apa yang diberikan kepada sekumpulan lain berupa kebaikan dan keutamaan yang banyak ".

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan Pencipta-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu "(Surah Annisa ': 1)

"Sebab itu, kita tidak mempercayai hubungan yang dibina di atas dasar kebangsaan (nasionalisme) dan kita juga tidak akan memotivasi hubungan yang dibina di atas dasar kesukuan dan warna kulit. Akan tetapi, kita menyeru kepada persaudaraan yang adil dan penuh kasih sayang di antara manusia ", ujar Al-Banna.
Saat menutup penjelasan "Risalah Ta'lim", Hasan Al-Banna menjelaskan: "Ini adalah ringkasan dakwah anda, penjalasan singkat fikrah (ideologi) anda dan anda boleh menghimpunkan dalam tempoh lima prinsip: 

1. Allahu ghoyatuna (Alah adalah tujuan kami).
2. Ar-Rasulu Qudwatuna (Rasul saw. Adalah teladan kami).   
3. Al-Qur'anu syir'atuna (Al-Quran adalah asas undang-undang kami).  
4. Al-Jihadu sabiluna (Jihad adalah jalan kami). 
5. Asy-syahadatu umniyatuna (Mati Syahid adalah cita-cita kami).

Demikian pula ketika menjelaskan shibghah (format) pemikiran dan ideologi dalam "Da'watuna Fi Thaurin Jadid", Hasan Al-Banna menjelaskan: "Kita mahukan peribadi Muslim, rumah tangga Muslim dan masyarakat Muslim. Akan tetapi, sebelum segala sesuatunya, kita menginginkan tersebarnya fikrah (idoelogi) Islam sehingga mampu mempengaruhi semua keadaan itu dan memformatnya dengan format Islam. Tanpa format Islam, kita tidak akan mencapai apa-apa. Kita ingin membangunkan fikrah bebas yang hanya bersandar atas dasar Islam yang lurus, bukan bersandar atas dasar fikrah tradisional yang menyebabkan kita terikat pada teori-teori Barat dan orientasi berfikir mereka dalam segala sesuatu. "

Berkaitan dengan manhaj, Ikhwanul Muslimin tidak hanya mempunyai manhaj dakwah yang Ashil (orisinil) secara konseptual, akan tetapi berjaya merumuskan manhaj amali (konsep praktikal) yang aplikatif dan sangat jelas dan mudah untuk difahami. Menariknya lagi, manhaj amali tersebut dimasukkan ke dalam arkanul bai'ah (komitment dakwah) setiap ahli jamaah Ikhwan pada mata ketiga, yakni AMAL, setelah FAHAM dan IKHLASH.
Untuk pengertian AMAL, Hsalan Al-Banna mejelaskan: "Yang saya maksudkan dengan AMAL itu ialah buah ilmu dan ikhlas. Kemudian Beliau menjelaskan maratib (tingkatan) AMAL itu ada tujuh:

1. Memperbaiki diri sehingga mempunyai 10 aksara mulia (Fizikal kuat, akhlak yang kukuh, wawasan luas, mempunyai profesion ma'isyah, aqidah bersih, ibadah benar, mampu mengawal syahwat, pengurusan masa baik, urusan teratur dan mempunyai tanggung jawab sosial).
2. Membentuk rumah tangga Muslim sehingga keluarganya menghormati fikrahnya dan konsisten terhadap nilai-nilai Islam.
3. Mengayomi masyarakat dengan menyebarkan dakwah kebaikan, memerangi keburukan dan kemungkaran serta memotivasi masyarakat terhadap hal-hal yang bermutu.
4. Memerdekakan tanah air Islam dan membersihkannya dari setiap pengaruh / kuasa asing yang tidak Islami, baik politik, ekonomi mahupun spiritual.
5. Memperbaiki pemerintahan sehingga menjadi benar-benar Islami. Hanya dengan itulah kerajaan benar-benar mampu menjadi pelayan umat atau pegawai masyarakat.
6. Mengembalikan bangunan Umat Islam antarabangsa dengan memerdekakan setiap tanah air mereka dan menghidupkan kemuliaannya, menghadirkan budayanya, menghimpun kekuatannya sehingga dengan demikian dapat mengembalikan Khilafah (sistem pemerintahan Islam Antarabangsa) yang hilang dan terjalinnya kesatuan yang diharapkan.
7. Sokoguru bagi dunia antarabangsa, dengan tersebarnya dakwah Islam di seluruh bumi sehingga tidak ada lagi kezaliman dan agama ini semuanya milik Allah. "Dan Allah tidak mahu kecuali menyempurnakan cahaya-Nya". (Surah Attaubah: 32).

Berkaitan dengan orisinilitas Islam dan syumuliyyatul manhaj (konprehensifitas manhaj), dalam "Risalah Muktmar Al-Khomis", Hasan Al-Banna menjelaskan: "Kerana itu, saya wakafkan diri saya sejak kecil untuk satu tujuan, iaitu menunjukkan manusia kepada Islam, hakikat dan praktiknya . Sebab itu, fikrah (ideologi) Ikhwanul Muslimin adalah Islam murni, baik dalam tujuannya, mahupun sarananya dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan selain Islam.
Untuk lebih mudah difahami, Beliau mengatakan: "Fikrah Ikhwanul Muslimin itu merangkumi semua makna perbalahan (reformasi). Sebab itu, boleh disimpulkan dengan:

1) Dakwah Salafiyah. 2) Thariqah Suniyyah. 3) Haqiqah Shufiyyah. 4) Hai-atun siyasiyyah. 5) Jama'ah riyadhiyyah. 6) Rabithatun ilmiyyah Tsaqafiyyah. 7) Syirkatun Iqtishadiyyah dan 8) Fikrah Ijtimaiyyah.

Musibah musyarokah

Situasi yang berkembang sekarang di kalangan Ikhwanul Muslimin di Mesir, khususnya di kalangan para elitenya, sedikit sebanyak akan mempengaruhi masa depan gerakan Ikhwanul Muslimin, baik di peringkat tempatan (Mesir) mahupun di peringkat global (dunia Islam). Sebagai sebuah gerakan dakwah terbesar di Mesir dan tersebar pemikirannya di seluruh dunia Islam, maka para pemimpin Ikhwanul Muslimin tidak perlu memperlihatkan keadaan dalaman mereka secara terbuka seperti yang berlaku dua bulan terakhir ini.
Berdasarkan puluhan tulisan dan wawancara para pemimpin Ikhwanul Muslimin yang tersebar di pelbagai media dua bulan terakhir ini, kiranya dapat difahami bahawa mereka sedang menghadapi suatu keadaan yang kritikal. Keadaan kritikal yang boleh menjadi ancaman tersebut datang dari dua kubu yang mereka namakan dengan kubu konservatif dan kubu reformis.

Anehnya, kalau kita lihat apa yang mereka persoalkan itu ternyata hanya sebatas AD dan ART jama'ah, bukan berkaitan dengan fikrah, manhaj dan program-program Ikhwanul Muslimin sebagai sebuah gerakan dakwah yang bertujuan mengembalikan kejayaan umat. Ertinya, perkembangan yang ada sekarang lebih bernuansa politik yang sifatnya elitis. Dengan kata lain, berebut-rebut mengambil kepimpinan organisasi atau jamaah. Hal seperti ini belum pernah berlaku di zaman Umar At-Tilmisani atau Hasan Hudhaibi, apalagi di zaman Hasan Al-Banna.

Seperti yang ditulis oleh Ibrahim Al-Hudhaibi pada Islamoline 03-11-2009: "Ancaman terbesar yang sedang mengelilingi Ikhwan bukanlah dari pihak keselamatan (Mesir). Kerana bagaimanapun (pihak keselamatan Mesir) tidak akan mampu mempengaruhi pemikiran dan manhajnya. Akan tetapi ancaman terbesar terhadap Ikhwan ialah yang datang dari dalam, iaitu ketika jamaah Ikhwan sudah menjadi kesahihan atas dirinya sendiri dan tidak mahu menerima pendapat para Ulama, kecuali yang sesuai dengan agendanya. "
Pada akhirnya, agenda-agenda itu akan menjadi aspek kesahihan sedangkan para Ulama hanya cara untuk melayani agenda-agenda itu (tukang stempel). Saat itulah Ikhwan sebenarnya - seperti yang diungkapkan musuh-musuhnya dengan "illegal" - memperalatkan agama untuk melayani politik, bukan sebaliknya. Semoga hal itu tidak berlaku. "
Sesungguhnya persolaan yang sedang dihadapi Ikhwanul Muslimin di Mesir sekarang adalah persoalan percaturan dikalangan elite dalaman yang berebut-rebut mengambil kuasa organisasi. Sumbernya tak lain adalah ketika, Ikhwan sudah memasuki ranah politik praktikal, dan politik sudah menjadi agenda utama, maka secara automatik membuka peluang saling bersaing tidak sihat. Tarbiyahpun tidak berjalan dengan baik dan berkesan. Ditambah lagi faktor lain yang tak kalah dahsyatnya, iaitu dijangkiti virus politik praktikal jahiliyah, sehingga dorongan untuk menduduki kuasa dalaman semakin tak terbendung, kerana secara automatik akan dapat mempunyai nilai tawar dan pengaruh politik luaran, khususnya dengan penguasa dan kerajaan untuk menikmati kuih musyarokah. Apalagi Ikhwanul Muslimin adalah gerakan dakwah terbesar yang terlibat politik praktikal, sudah pasti mempunyai nilai tawar yang tinggi di mata lawan politik mereka.
Fakta membuktikan bahawa sejak IKhwan mendapat angin segar untuk terlibat politik praktikal atau musyarokah di akhir 70an dan awal 80an, yakni di mana Presiden Anwar Sadat meniupkan iklim keterbukaan, sejak itulah mulakan bibit-bibit perpecahan di kalangan elitnya tumbuh. Suasana keterbukaan itu mereka sambut dengan istilah musyarokah (sekutu) dengan kerajaan.

Mereka mendapat bahagian beberapa menteri dalam kerajaan dan bahkan puluhan tokohnya menjadi ahli parlimen. Persoalannya kemudian ialah, semua potensi jamaah habis digunakan untuk pelbagai aktiviti politik praktikal seperti pilihan raya dan sebagainya. Pada masa yang sama, tarbiyah (kaderisasi) dan program-program dakwah praktikal lain, menjadi berantakan dan program-program pembaikan kerajaan dan masyarakat tak kunjung dapat dicapai.
Sebabnya tidak lain adalah terlena dengan puluhan kerusi legislative dan bahagian beberapa kerusi menteri yang dilandasi tafsiran yang salah berkaitan kes Nabi Yusuf meminta jawatan. Padahal menurut manhaj Ikhwanul Muslimin sendiri, politik itu hanya satu daripada 8 tiang gerakan dakwah Ikhwan.
Melihat fakta dan kenyataan tersebut, Mustafa Masyhur tahun 1986 menulis sebuah buku yang diberi judul dengan "Jalan Dakwah, antara Orisinilitas dan Penyimpangan". Di antaranya beliau menjelaskan: musyarokah dengan kerajaan yang tidak berhukum dengan hukum Allah.
Jika terbuka peluang, musyarokah harus berdasarkan analisa syar'iyyah yang amat teliti. Musyarokah tidak lain hanya langkah yang perlu (milestone) untuk menuju sebuah pemerintahan Islam secara menyeluruh. Musyarokah seperti itu tidak ada masalah asalkan dipenuhi syarat-syarat yang menjamin terealisasinya tujuan utama dan dengan perjanjian-perjanjian yang jelas. Masalah ini tidak boleh diserahkan kepada ijitihad individu (pemimpin).
Jika perjanjian tersebut diingkari (oleh pihak yang kita bermusyarokah dengannya) atau terjadi pergeseran niat (dari pihak kita), maka musyarokah harus segera ditinggalkan, agar kita tidak terjebak pada tipu muslihat dan memalingkan dari target-target besar kita dan rela hanya dengan jalan tengah ( kompromi) tanpa melahirkan penyelesaian yang asas dan fundamental.

Kesimpulan

Setelah 30 tahun Ikhwanul Muslimun di Mesir, termasuk juga di Jordania dan beberapa negara Arab dan Afrika Lain-lain terlibat politik praktikal. Saatnya Ikhwanul Muslimin menilai secara total dan teliti maslahat dan mudarat yang diperolehi selama 30 tahun kebelakangan ini. 30 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Sebagai perbandingan, di bawah kepimpinan Hasan Al-Banna, 20 tahun cukup bagi Ikhwanul Muslimin untuk menggoncang dunia, sehingga sepak terajang mereka di Mesir dan dunia Arab lain wabil khusus di Palestin hampir mengalahkan pasukan Yahudi yang terlatih dan boleh sokongan dunia antarabangsa. Kalaulah tidak kerana kospirasi dan pengkhianatan para pemimpin Arab ketika itu, sangat besar peluang Ikhwanul Muslimin memenangi jihad melawan Yahudi pada 1948 itu.
Sebab itu, musuh Islam sepakat bahawa Hasan Al-banna dan beberapa tokoh Ikhwan yang lain harus dibunuh dan Ikhwanul Muslimin harus diberangus, baik SDM nya mahupun asset dan kekayaannya. Maka pada 12 Februari 1949, Al-Banna pun dibunuh sehingga beliau meraih cita-citanya, iaitu mati syahid di jalan Allah. Alangkah baiknya jika para pemimpin Ikhwan saat ini membuka mata hati dan mata kepala mereka terhadap lembaran putih sejarah mereka, khususnya 20 tahun pertama penubuhan gerakan Ikhwanul Muslimin, agar tidak tertumpu pada persoalan kuasa dalaman dan boleh keluar dari conflict interest jangka pendek yang sama sekali bukan ajaran Ikhwanul Muslimin.
Agar penilaian maslahat dan mudarat, serta kemajuan dan kemunduran dakwah itu adil dan objektif, maka selayaknya alat ukur dan standard yang dipakai dari pemikiran dan konsep dakwah yang dirumuskan oleh pendidrinya, yakni Hasan Al-Banna itu sendiri, bukan dari persoalan AD dan ART-nya , apalagi hanya kerana hidden agenda para elitenya. Beberapa soalan ini mungkin dapat memberikan jawapan yang pasti dan jujur:

1. Sudah berapa banyak peribadi Muslim yang mempunyai 10 aksara mulia terbentuk?
2. Sudah berapa banyak keluarga Muslim yang hebat terbentuk?
3. Sudah berapa banyak terjadi perbaikan dalam pelbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnya pendidikan, kesihatan, ekonomi, budaya dan sebagainya?
4. Sudah berapa pula dilakukan Islamisasi undang-undang dan peraturan dalam pemerintahan selama musyarokah?
5. Sudah berapa banyak persoalan negeri bebas dari pengaruh dan penguasaan asing, khususnya ekonomi, politik, penididikan, undang-undang, keselamatan, ketenteraan dan budaya?
6. Sudah berapa kuat jalinan dan hubungan antara negeri-negeri Islam dalam merakit kembali kekuatan mengembalikan sistem Khilafah yang hilang sejak 1924?
7. Sudah adakah secercah cahaya bahawa umat ini secara keseluruhan siap menjadi sokoguru dunia?

Kalau soalan-soalan di atas dapat dijawab dengan positif dan dengan nombor yang menggembirakan atau logik, mari kita puji Allah dan ucapkan selamat pada Ikhwanul Muslimin. Namun jika jawapannya negatif, para pemimpin Ikhwanul Muslimin perlu segera menilai diri atas kekeliruan langkah dakwah yang diambil selama 30 tahun kebelakangan ini.
Dengan demikian dapat difahami bahawa para pemimpinnya sedang berada di jalan yang berbeza dengan apa yang digariskan dan dirumuskan Hasan Al-Banna rahimahullah. Saat itulah Allah bukan lagi jadi tujuan. Rasul bukan lagi jadi ikutan. Qur'an bukan lagi jadi sumber undang-undang dan peraturan. Jihad bukan lagi jadi jalan dakwah dan izzatul Islam wal muslimin. Mati syahid bukan lagi jadi cita-cita yang tertinggi.
Sebab itu tidak hairan, jika high Jamaah Ikhwan dan pencapaian perjuangan dakwahnya 30 tahun terakhir sangat jauh berbeza dari Ikhwanul Muslimin yang dipimpin Hasan Al-Banna selama 20 tahun pertama sampai Beliau syahid 1948. Semoga menjadi pelajaran bagi gerakan dakwah di negeri ini, khususnya bagi yang mendakwa menjadi penganut gerakan Ikhwanul Muslimin. Allahumma aamiin ...


ULASAN SAYA:
Satu kupasan yang kritis dan membina.Ini bukti menunjukkan tiada istilah KETAKSUBAN dalam mengkritik atau membela sesuatu jemaah.Perlu di bezakan antara Dasar dan kaedah atau method dakwah.Sebagaimana dasar PAS sejak tahun 1951 tidak pernah berubah iaitu Al Quran,Sunnah,Ijmak Ulamak dan Qias.

Cuma yang berubah adalah dari segi method dan uslub berdasarkan peredaran zaman,masa dan tempat.Sebagaimana method dakwah Nabi SAW di Mekah selama 13 tahun itu berbeza dengan ketika 10 tahun di Madinah.

Contohnya di Mekah Allah tidak mengizinkan Nabi SAW berperang tapi sebaliknya di Madinah,baru syari'at perang di turunkan.

Contoh lain ialah istilah yang di gunakan di dalam al quran antara priode Mekah( ya ayyuhannas) adalah berbeza dengan istilah yang di gunakan bagi priode Madinah.( ya ayyuhallazina amanu).Amatlah malang bagi mereka yang tidak memahami hakikat ini.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...