Thursday, 31 May 2012

PERSOALAN HADIS GHUROBA....bhg akhir


Sidang pembaca yang di rahmati Allah

Saya suka untuk menyambung perbahasan dengan mengajak sidang pembaca memahami hadith tersebut dalam kontek semasa dan berpijak kepada realiti.Apa yang perlu kita tahu ialah untuk memahami hadith tersebut secara benar adalah harus kita kumpul atau gandingkan dengan hadith-hadith lain yang seerti  atau yang duduk dalam bab yang sama kerana para ulama silam dalam mengeluarkan sesuatu hukum@fatwa ,mereka tidak semata-mata berpada dengan satu/dua hadith sahaja tetapi mereka akan mengumpul kesemua hadith yang berkaitan lalu di kaji dan di istinbatkan hukum setelah meneliti dari segenap sudut dan kaedah lainnya.

Kita ambil contoh dalam isu bid’ah yang di ‘panaskan’ oleh golongan Wahabi satu ketika dahulu  yang memahami hadith tersebut dengan kaedah yang salah.Dan isu tersebut akhirnya reda setelah bangkit para ulama ASWJ menulis buku dan menyampai ceramah-ceramah samada di mimbar-mimbar masjid,internet dan medium lainnya.Ulama kontemperari yang tersohor dalam isu ini ialah Dr Said  Ramadhan al Buthi.

Antara hadith yang perlu kita fahami bersama dengan hadith Ghuroba  itu ialah:
Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda:

وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي

Dan akan terpecah umatku menjadi 73 aliran (puak), semua mereka masuk neraka kecuali satu aliran. Para sahabat bertanya: Siapakah aliran itu wahai Rasulullah? Baginda menjawab: Mereka yang mengikuti jalan hidupku dan jalan para sahabatku. (Hadis Riwayat Tirmizi, Abu Daud, Ibn Majah dan Ahmad dan lain-lain.

Daripada Abi Najih 'Irbadh bin Sariyah ra. berkata : "Telah menasihati kami oleh Rasulullah saw akan satu nasihat yang menggetarkan hati kami dan menitiskan air mata kami ketika mendengarnya, lalu kami berkata : Ya Rasulullah! Seolah-olah ini adalah nasihat yang terakhir sekali maka berilah pesanan kepada kami. Lalu baginda pun bersabda : "Aku berwasiat akan kamu supaya sentiasa bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat (kepada pemimpin) sekalipun yang memimpin kamu itu hanya seorang hamba. Sesungguhnya sesiapa yang panjang umur nya daripada kamu pasti ia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnah ku dan sunnah para Khulafa Ar Rasyidin Al Mahdiyin (Khalifah-Khalifah yang mengetahui kebenaran dan mendapat pimpinan ke jalan yang benar) dan gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham dan jauhilah perkara-perkara yang baharu (bid'ah) yang diada-adakan, kerana sesungguhnya tiap-tiap bid'ah itu adalah sesat".
H.R. ABU DAUD DAN TIRMIZI

Daripada Ummul Mu'minin, Zainab binti Jahsy (isteri Rasulullah saw), beliau berkata :" (pada suatu hari) Rasulullah saw masuk ke dalam rumahnya dengan keadaan cemas sambil bersabda, La ilaha illallah, celaka (binasa) bagi bangsa Arab dari kejahatan (malapetaka) yang sudah hampir menimpa mereka. Pada hari ini telah terbuka dari dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini", dan Baginda menemukan ujung ibu jari dan hujung jari sebelahnya (jari telunjuk) yang dengan itu mengisyaratkan seperti bulatan. Saya (Zainab binti Jahsy) lalu bertanya :"Ya Rasulullah! Apakah kami akan binasa sedangkan di kalangan kami masih ada orang-orang yang soleh?" Lalu Nabi saw bersabda :"Ya, jikalau kejahatan sudah terlalu banyak". H.R. BUKHARI MUSLIM

Daripada Abdullah bin Amr bin ash' ra berkata : Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda :" Bahawasanya Allah SWT tidak mencabut (menghilangkan) akan ilmu itu dengan sekaligus dari (dada) manusia. Tetapi Allah SWT menghilangkan ilmu itu dengan mematikan alim-ulama. Maka apabila sudah ditiadakan alim-ulama, orang ramai akan memilih orang-orang yang jahil sebagai peminpin mereka. Maka apabila pemimpin yang jahil itu ditanya, mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain." H.R. MUSLIM

Daripada Abu Said Al-Kudri ra berkata : Bahawasanya Rasulullah SAW bersabda :" Kamu akan mengikuti jejak langkah umat-umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta sehingga jikalau mereka masuk ke lubang biawak pun kamu akan mengikuti mereka". Sahabat bertanya, " "Ya Rasulullah! Apakah Yahudi dan Nasrani yang kau maksudkan?" Nabi SAW menjawab, " Siapa lagi kalau bukan mereka".H.R. MUSLIM

Dan puluhan hadith lain yang seumpama dengannya.Setelah kita mengetahui matan hadith dan tafsiran serta perbahasan para ulama akan hadith tersebut,barulah boleh dibuat kesimpulan dalam kontek semasa zaman kini.

Kita tidak boleh hanya merujuk kepada teks-teks lama para ulama silam semata kerana istilah-istilah baru yang di guna pakai zaman kini tidak wujud pada masa lalu khusus dalam bab kewangan(muamalat).Oleh itu dalam memahami semua hadith di atas terlebih dahulu kita kena mahir dengan penggunaan istilah zaman kini dan masalah teknikal yang lain.

Para ulama telah pun menggariskan panduan asas untuk memahami kepelbagaian istilah tersebut dengan memperkenalkan ILMU KAEDAH USUL FIQH DAN MAQASID SYARI’AH.

Oleh itu sebagai kesimpulan untuk memahami hadith ghuroba maka perlu kita pelajari dan fahami 2 ilmu tersebut agar kefahaman generasi  ghuroba  itu dapat  dapat di kesan di zaman akhir ini.

Wallahu’alam

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...