Sunday, 25 December 2011

SALASILAH KESULTANAN DAULAH UTHMANIAH

MARI MENGENALI PARA SULTAN KERAJAAN UTHMANIAH TURKI 

RAMAI UMAT ISLAM JARANG MENDAPAT PENDEDAHAN UNTUK MENGENALI PEMIMPIN KHILAFAH ISLAM YANG PALING HAMPIR ZAMANNYA DENGAN ZAMAN KITA HARI INI.

OLEH ITU UNTUK TAJUK ARTIKEL KALI INI MARI KITA BERKONGSI MAKLUMAT TENTANG TOKOH-TOKOH YANG BERJASA BESAR INI.

NOTA : JANGANLAH KITA TERMASUK DALAM GOLONGAN YANG DI SEBUT OLEH NABI SAW  IAITU UMAT KEMUDIAN MENCERCA UMAT TERDAHULU.MEREKA JUGA MANUSIA YANG MALAKUKAN KESALAHAN TETAPI JASA MEREKA YANG BESAR TERHADAP ISLAM DAN UMAT ISLAM MUDAHAN-MUDAHAN MENJADI KAFFARAH TERHADAP KESALAHAN YANG TELAH MEREKA LAKUKAN.1. Sultan Osman (Osman Bey / Osman Gazi)
Bapa: Ertuğrul Gazi
Ibu: Halime Hatun
Tarikh / Tempat Lahir: Söğüt (1258M / 656 H.)
Tarikh / Tempat Meninggal: Bursa (1326M / 726H.)
Tempoh Pemerintahan: 1299 - 1326 (27 tahun)2. Sultan Orhan (Orhan Gazi)
Bapa: Osman Gazi
Ibu: Mal Hatun
Tarikh Lahir: (680 H. / 1281 M.)
Tarikh Meninggal: (761 H. / 1360 M.)
Tempoh Pemerintahan : 1326 - 1359 (33 tahun3. Sultan Murad I (I. Murad Hüdavendigar)
Bapa: Orhan Gazi
Ibu: Nilüfer Hatun
Tarikh Lahir: 1326 M.
Tarikh Meninggal: 1389 M.
Tempoh Pemerintahan: 1359 - 1389 (30 tahun)


4. Sultan Bayazid I (Yıldırım Bayezid)
Bapa: Sultan I. Murad
Ibu: Gülçiçek Hatun
Tarikh Lahir: 1360 M.
Tarikh Meninggal: 1403 M.
Tempoh Pemerintahan: 1389-1403 (13 tahun)

5. Sultan Muhammad I (I. Mehmed Çelebi)
Bapa: Sultan Yıldırım Bayezid
Ibu: Devlet Hatun
Tarikh Lahir: 1389 M.
Tarikh Meninggal: 26 Mei 1421 M.
Tempoh Pemerintahan: 1413 - 1421 (8 tahun)


6. Sultan Murad II
Bapa: Celebi Sultan Mehmed
Ibu: Dulkadiroglu Emine Hatun
Tarikh Lahir: 1402 M.
Tarikh Meninggal: 3 Februari 1451 M.
Tempoh Pemerintahan: 1421 - 1451 (30 tahun)

7. Sultan Muhammad II (Fatih Sultan Mehmed)
Bapa: Sultan II. Murad
Ibu: Hüma Hatun
Tarikh Lahir: 29 Mac 1432 M.
Tarikh Meninggal: 3 Mei 1481 M.
Tempoh Pemerintahan: 1451 - 1481 (30 tahun)

8. Sultan Bayazid II
Bapa: Fatih Sultan Mehmed
Ibu: Gülbahar Hatun
Tarikh Lahir: 3 Disember 1447 M.
Tarikh Meninggal: 26 Mei 1512 M.
Tempoh Pemerintahan: 1481 - 1512 (31 tahun)
9. Sultan Salim I (Yavuz Sultan Selim)
Bapa: Sultan II. Bayezid
Ibu: Ayse Hatun
Tarikh Lahir: 10 Oktober 1470 M.
Tarikh Meninggal: 22 September 1520 M.
Tempoh Pemerintahan: 1512 - 1520 (8 tahun)


10. Sultan Sulaiman I (Kanuni Sultan Süleyman)
Bapa: Yavuz Sultan Selim
Ibu: Hafsa Sultan
Tarikh Lahir: 27 April 1495 M.
Tarikh Meninggal: 7 September 1566 M.
Tempoh Pemerintahan: 1520 - 1566 (46 tahun)

11. Sultan Salim II (Sarı Selim)
Bapa: Kanuni Sultan Süleyman
Ibu: Hürrem Sultan
Tarikh Lahir: 28 Mei 1524 M.
Tarikh Meninggal: 15 Disember 1574 M.
Tempoh Pemerintahan: 1566 - 1574 (8 tahun)
12. Sultan Murad III
Bapa: Sultan II. Selim
Ibu: Hasekisi Nur-Banu Sultan
Tarikh Lahir: 4 Julai 1546 M.
Tarikh Meninggal: 16 Januari 1595 M.
Tempoh Pemerintahan: 1574 - 1595 (21tahun)


13. Sultan Muhammad III (III. Mehmed)
Bapa: Sultan III. Murad
Ibu: Safiye Sultan
Tarikh Lahir: 26 Mei 1566 M.
Tarikh Meninggal: 21 Disember 1603 M.
Tempoh Pemerintahan: 1595 - 1603 (8 tahun)


14. Sultan Ahmad I (I. Ahmed)
Bapa: Sultan III. Mehmed
Ibu: Handan Sultan
Tarikh Lahir: 18 April 1590 M.
Tarikh Meninggal: 22 November 1617 M.
Tempoh Pemerintahan: 1603 - 1617 (14 tahun)


15. Sultan Mustafa I
Bapa: Sultan III. Murad
Ibu: Handan Sultan
Tarikh Lahir: 1592 M.
Tarikh Meninggal: 20 Januari 1639 M.
Tempoh Pemerintahan: 1617 - 1623 (5 tahun)


16. Sultan Osman II (Genc Osman)
Bapa: Sultan I. Ahmed
Ibu: Hasekisi Hatice Mahfiruze Sultan
Tarikh Lahir: 3 November 1604 M.
Tarikh Meninggal: 10 Mei 1622 M.
Tempoh Pemerintahan: 1617 - 1622 (5 tahun)17. Sultan Murad IV
Bapa: Sultan I. Ahmed
Ibu: Mah-peyker (Kösem) Sultan
Tarikh Lahir: 27 Julai 1612 M.
Tarikh Meninggal: 9 Februari1640 M.
Tempoh Pemerintahan: 1623 - 1640 (17 tahun)

18. Sultan İbrahim I
Bapa: Sultan I. Ahmed
Ibu: Mahpeyker (Kösem) Sultan
Tarikh Lahir: 5 November 1616 M.
Tarikh Meninggal: 18 Ogos 1648 M.
Tempoh Pemerintahan: 1640 - 1648 (8 tahun)

19. Sultan Muhammad IV (IV. Mehmed Avcı)
Bapa: Sultan I. Ibrahim
Ibu: Turhan Hatice Sultan
Tarikh Lahir: 2 Januari 1642 M.
Tarikh Meninggal: 6 Januari 1693 M.
Tempoh Pemerintahan: 1648 - 1687 (39 tahun)20. Sultan Sulaiman II (II. Süleyman)
Bapa: Sultan I. Ibrahim
Ibu: Hasekisi Saliha Dil-asub Valide Sultan
Tarikh Lahir: 15 April 1642 M.
Tarikh Meninggal: 22 Jun 1691 MM.

Tempoh Pemerintahan: 1687 - 1691 (4 tahun)


21. Sultan Ahmad II (II. Ahmed)
Bapa: Sultan I. Ibrahim
Ibu: Hasekisi Hatice Mu’azzez Sultan
Tarikh Lahir: 25 Februari 1643 M.
Tarikh Meninggal: 6 Februari 1695 M.
Tempoh Pemerintahan : 1691 - 1695 (4 tahun)


22. Sultan Mustafa II
Bapa: Sultan IV. Mehmed
Ibu: Emetullah Rabia Gülnüs Sultan
Tarikh Lahir: 5 Jun 1664 M.
Tarikh Meninggal: 1 Januari 1704M.
Tempoh Pemerintahan: 1695 - 1703 (8 tahun)
23. Sultan Ahmad III (III. Ahmed)
Bapa: Sultan IV. Mehmed
Ibu: Emetullah Rabia Gülnus Sultan
Tarikh Lahir: 31 Disember 1673 M.
Tarikh Meninggal: 1 Julai 1736M.
Tempoh Pemerintahan: 1703 - 1730 (27 tahun)

24. Sultan Mahmud I
Bapa: Sultan II. Mustafa
Ibu: Saliha Sebkati Sultan
Tarikh Lahir: 2 Ogos 1696 M.
Tarikh Meninggal: 13 Disember 1754 M.
Tempoh Pemerintahan: 1730 - 1754 (24 tahun)
25. Sultan Osman III
Bapa: Sultan II. Mustafa
Ibu: Sehsüvar Valide Sultan
Tarikh Lahir: 2 Januari 1699 M.
Tarikh Meninggal: 30 Oktober 1757 M.
Tempoh Pemerintahan: 1754 - 1757 (3 tahun)
26. Sultan Mustafa III
Bapa: Sultan III. Ahmed
Ibu: Emine Mihrisah Sultan
Tarikh Lahir: 28 Januari 1717 M.
Tarikh Meninggal: 21 Januari 1774 M.
Tempoh Pemerintahan: 1757 - 1774 (17 tahun)
27. Sultan Abdülhamid I
Bapa: Sultan III. Ahmed
Ibu: Rabi’a Sermi Sultan
Tarikh Lahir: 20 Mac 1725 M.
Tarikh Meninggal: 7 April 1789 M.
Tempoh Pemerintahan: 1774 - 1789 (15 tahun)


28. Sultan Selim III
Bapa: Sultan III. Mustafa
Ibu: Mihrisah Sultan
Tarikh Lahir: 24 Disember 1761 M.
Tarikh Meninggal: 28 Julai 1808 M.

Tempoh Pemerintahan: 1789 - 1807 (18 tahun)

29. Sultan Mustafa IV
Bapa: Sultan I. Abdülhamid
Ibu: Ayse Sineperver Valide Sultan
Tarikh Lahir: 8 September 1779M.
Tarikh Meninggal: 16 November 1808 M.
Tempoh Pemerintahan: 1807 - 1808 (1tahun)
30. Sultan Mahmud II
Bapa: Sultan I. Abdülhamid
Ibu: Naks-i Dil Valide Sultan
Tarikh Lahir: 20 Julai 1785 M.
Tarikh Meninggal: 30 Jun 1839 M.
Tempoh Pemerintahan: 1808 - 1839 (31 tahun)31. Sultan Abdul Majid (Abdülmecid)
Bapa: Sultan II.
Mahmud
Ibu: Bezm-i Alem Valide Sultan
Tarikh Lahir: 25 April 1823 M.
Tarikh Meninggal: 25 Jun 1861 M.
Tempoh Pemerintahan: 1839 - 1861 (21 tahun)32. Sultan Abdülaziz
Bapa: Sultan II. Mahmud
Ibu: Pertev-niyal Valide Sultan
Tarikh Lahir: 9 Februari 1830 M.
Tarikh Meninggal: 4 Jun 1876 M.
Tempoh Pemerintahan: 1861 - 1876 (15 tahun)
33. Sultan Murad V
Bapa: Sultan I. Abdülmecid
Ibu: Sevket-efza Valide Sultan
Tarikh Lahir: 21 September 1840 M.
Tarikh Meninggal: 29 Ogos 1904 M.
Tempoh Pemerintahan: in 1876 (93 hari)


34. Sultan Abdul Hamid II (II. Abdülhamid Han)
Bapa: Sultan I. Abdülmecid
Ibu: Tir-i Müjgan Kadınefendi
Tarikh Lahir: 21 September 1842 M.
Tarikh Meninggal: 10 Februari 1918 M.
Tempoh Pemerintahan: 1876 - 1909 (33 tahun)
35. Sultan Muhammad V (V. Mehmed Reşad)
Bapa: Sultan I. Abdülmecid
Ibu: Gülcemal Kadınefendi
Tarikh Lahir: 2 November 1844 M.
Tarikh Meninggal: 3 Julai 1918 M.
Tempoh Pemerintahan: 1909 - 1918 (9 tahun)36. Sultan Muhammad VI (VI. Mehmed Vahidüddin)
Bapa: Sultan I. Abdülmecid
Ibu: Gülistü Kadınefendi
Tarikh Lahir: 2 Februari 1861 M.
Tarikh Meninggal: 15 Mei 1926 M.
Tempoh Pemerintahan: 1918 - 1922 (4 tahun)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...